Dnes je 23. 02. 2024

Tip na jaro: Motivujte zaměstnance k třídění odpadů, budete nejen společensky odpovědnou firmou

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Bře 21st, 2015
0 komentářů

Třídění a recyklace odpadů má v dnešní době širší význam. Kromě toho, že přispívá k čistšímu životnímu prostředí, minimalizaci odpadů na skládkách a jejich opětovnému využití, šetří také přírodní zdroje surovin a energie. Pro podniky a zaměstnavatele je to rovněž jeden ze způsobů, jak se stát společensky odpovědnou firmou. Nejen proto je důležité, aby zaměstnavatelé motivovali své pracovníky k třídění odpadu. Jaký je ten nejlepší způsob vám prozradíme v následujícím článku.

CSR neboli společenská odpovědnost firem se obecně projevuje ve třech oblastech, a to v odpovědném přístupu k lidem, k planetě a také k profitu. Společenská odpovědnost v rovině environmentální se přitom nemusí týkat finančně náročných aktivit, může se jednat o výměnu klasických odpadkových košů za koše na tříděný odpad a zajištění jejich následné recyklace. Firmám, které se snaží minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, může jejich snaha navíc přinést nové obchodní příležitosti. Podnik aktivní v environmentální oblasti má možnost ucházet se o tendry velkých korporací a veřejné správy nebo získat nové zákazníky z řad ekologicky uvědomělých spotřebitelů. Stěžejní je v každém případě motivace zaměstnanců a samozřejmě i vedení firem.

Ekologická školení včetně praktických příkladů jsou základ

Ekologické školení by se mělo stát vedle školení bezpečnosti práce součástí vstupních školení ve firmách. Jednotvárné informativní přednášky však zaměstnance pro recyklaci obvykle příliš nenadchnou. Informace by proto měly být předávány interaktivně, s možností aktivně se zapojit. „Celé školení by mělo být více zaměřeno na praktické zkušenosti. Na každé přednášce by měl být přítomen odborník z praxe, nejlépe podnikový ekolog, který by zaměstnance seznámil s aktuálními přístupy a praxí společnosti. Konkrétní případy a zkušenosti mohou být pro pracovníky i vedení firem praktickým přínosem a poskytnout cenné informace, jak včas předejít případným sankcím,“ popsal jeden ze způsobů praktického ekologického školení David Vandrovec ze skupiny REMA, která realizuje program Zelená firma zaměřený na sběr baterií a vysloužilých elektrozařízení ve firmách.

Recyklaci lze pojmout jako hru pro dospělé, včetně výherních cen

Ekologická školení či kurzy by měla být podle odborníků rozmanitá. Měly by obsahovat nejen část edukační a praktickou, ale i soutěživou a přemýšlivou. I dospělí lidé si totiž rádi hrají a soutěží. Neměla by chybět ani týmová práce, jež učí toleranci, která je mezi zaměstnanci v týmu nepostradatelná. Patříte- li mezi zaměstnance velké firmy čítající desítky pracovníků, soutěž se může uspořádat v rámci jednotlivých oddělení. Pokud pracujete v menší firmě, lze soutěžit v několikačlenných týmech určených například losem. Podpořit touhu vyhrát je možné zajímavými cenami pro výherce. Zaměstnavatelé mohou například zaměstnance, kteří donesou nejvíce vysloužilých elektrozařízení či baterií, obdarovat různými benefity. Může se jednat například o den volna či vstupenky do relaxačních a sportovních center.

Vedení firmy musí jít příkladem, autority motivují nejvíce

Každého člověka obklopují nejen v osobním, ale i pracovním životě různé autority, k nimž více či méně vzhlíží a snaží se jim v určitém směru vyrovnat. Ať už jde o kolegu v práci nebo nadřízeného, může tento vliv pozitivně utvářet vztah člověka k životnímu prostředí. Zaměstnavatelé by si proti měli uvědomit, že je vhodné jít zaměstnancům v třídění odpadu dobrým příkladem. Vedení firem tak mohou na pracovišti vymezit prostor, kde se budou zvlášť třídit jednotlivé druhy odpadů, a zaměstnancům ukázat, kam který odpad patří. „Pro vytvoření ekologického cítění u zaměstnanců je podstatná podpora uvědomělého chování ze strany vedení firem, tedy samotných zaměstnavatelů. Ti by měli na třídění a recyklaci odpadů sami myslet a poskytnout zaměstnancům ty nejlepší podmínky. Jednou z nich je kupříkladu bezplatný svoz a likvidace vysloužilých elektrospotřebičů v rámci projektu Zelená firma,“ upřesnil David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení a baterií.

V souvislosti s prvním jarním dnem, který letos vychází na 20. března, oslovíme velké množství podniků s možností spolupráce a nabídkou bezplatného svozu včetně ekologické likvidace. Kromě toho získávají podniky zapojené do projektu také možnost zorganizovat likvidaci staré elektroniky pro své zaměstnance i jejich rodiny. S prvním jarním dnem tak mohou firmy odstartovat Velkou sběrovou akci elektrozařízení a baterií, jejíž výstupem může být i certifikát mapující environmentální úspory, například ve formě úspory CO2 za materiál předaný k recyklaci,“ uzavřel Vandrovec.