Dnes je 9. 12. 2022

Stát opět čelí žalobě o více než půl miliardy korun. Kvůli korupci, klientelismu a nadstandardním vazbám na MŽP

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Čvn 30th, 2014
0 komentářů

K již devátým rokem se táhnoucí kauze ve věci jednoho z výběrových řízení vypsaných Ministerstvem životního prostředí ČR se vyjadřuje Ing. David Beneš ze společnosti REMA Systém.

Celá kauza začala v roce 2005, kdy Ministerstvo životního prostředí ČR nedodrželo ve správním řízení řádný postup a dopustilo se pochybení ve výběrovém řízení o určení Správce historického elektrozařízení ve skupině informačních technologií a telekomunikací. O rok později, tedy v roce 2006, se rozběhl osmiletý soudní spor mezi kolektivním systémem REMA Systém a zmiňovaným ministerstvem.

Během tohoto sporu jsme se setkali s neobvyklými průtahy ze strany MŽP, které mohou vést k důvodnému podezření z existence nadstandardních až klientelistických vazeb na toto ministerstvo. V roce 2010 pak Nejvyšší správní soud České republiky došel k závěru, že zmiňované správní řízení skutečně trpělo vážnými nedostatky, kvůli nimž byl porušen princip nestrannosti. Postupně došlo ke zrušení výsledků správního řízení a celé rozhodnutí bylo označeno za nezákonné. Soudy také během oněch 8 let opakovaně rozhodly, jaké další kroky má v této věci MŽP podniknout. Bohužel ministerstvo se vyhýbalo své odpovědnosti a nijak nereagovalo na naše snahy o navázání komunikace.

V návaznosti na rozsudek Městského soudu v Praze z 8. října 2013 jsme se začali domáhat náhrady škody, která nám byla činností Ministerstva životního prostředí ČR způsobena a kterou soudní znalec odhadl na sumu přesahující půl miliardy korun. Zmiňované rozhodnutí stanovilo, že v řízení na ochranu proti nečinnosti má být sjednána náprava nejpozději do 31. prosince 2013. MŽP však v zákonné lhůtě od nabytí právní moci rozsudku nařízení soudu nesplnilo.

Z toho důvodu jsme na jaře roku 2014 přišli s návrhem na zahájení exekuce na majetek Ministerstva životního prostředí ČR. Na tuto exekuci MŽP zareagovalo 7. dubna 2014 vydáním opravného rozhodnutí ve věci výše zmiňovaného správního řízení. Podle Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) je však toto rozhodnutí v rozporu s platným rozsudkem i se zásadami správního řízení. AITAT se po tomto kroku rozhodla podat trestní oznámení pro zneužití pravomoci veřejného činitele a korupční jednání.

K 18. červnu 2014 společnost REMA Systém podala k Obvodnímu soudu pro Prahu 10 žalobu o náhradu škody ve výši 581 711 000 Kč způsobené nezákonným rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR.