Dnes je 3. 03. 2024

Průmyslové objekty ohrožují zejména požáry, následky můžou být katastrofální

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Dub 25th, 2016
0 komentářů

Průmyslová tradice, výhodná poloha a kvalifikovaná pracovní síla. To jsou jen některé důvody, proč se rozvoji průmyslu v České republice daří. Do výstavby průmyslových zón už firmy investovaly více než 200 miliard korun. Nechráněné průmyslové budovy ovšem přinášejí i svá rizika. Nejčastěji je ohrožují požáry a zloději, proto jsou na místě příslušná bezpečnostní a ochranná opatření. Škody se totiž mohou vyšplhat až do milionových částek.

Už před samotnou konstrukcí průmyslové haly je nutné zamyslet se nad možnými hrozbami a minimalizovat riziko jejich vzniku. Největší hrozbu představují požáry, které při špatném zabezpečení můžou zničit celý průmyslový areál. Před několika týdny řešilo případ požáru průmyslové haly několik hasičských jednotek na Vyškovsku. Požár zničil celou halu, díky zásahu hasičů se nerozšířil na okolní budovy. Jak takovým případům předcházet?

Požár se rychle šíří a může přeskočit na další budovy

Pokud vznikne v ocelových halách požár, velmi rychle se šíří. Jednou z příčin je samotný prostor haly, který je rozsáhlý a otevřený. Tyto budovy bývají často konstruovány jako jeden celek nerozdělený stěnami nebo příčkami. Pokud na jedné straně budovy vznikne oheň, velmi snadno se pak dostane do ostatních částí. Jeho šíření často napomáhá i to, co je uvnitř. Drtivá většina materiálů uskladněných v halách je většinou hořlavá. Při vzniku požáru by měla kompetentní osoba informovat hasiče o tom, jaké druhy materiálů se uvnitř haly nacházejí. „V některých  případech je na základě požární zprávy vyžadována požární odolnost jak primární konstrukce, tak vlastního opláštění. Tento požadavek se řeší požárními nátěry v kombinaci s použitím opláštění splňujícího požadovanou požární odolnost. Hala by také měla být vybavená systémem protipožárních čidel a takzvaných sprinklerů. Ty jsou rovnoměrně rozvedené po celé ploše haly a spustí se automaticky ve chvíli, kdy začne hořet. Menší oheň sprinklery zcela uhasí, větším plamenům alespoň zabrání v rychlém rozšíření do chvíle, než přijedou hasiči,” popisuje protipožární opatření v průmyslových halách Jaroslav Nikodým ze společnosti Borga, která se zabývá výstavbou a rekonstrukcí montovaných ocelových hal.

Problematické je i samotné hašení hořící haly. Jakmile se ocelový objekt rozpálí, pro hasiče je velmi složité v něm zasahovat kvůli vysokým teplotám i kvůli konstrukci. Pokud velký žár působí delší dobu, začne být budova nestabilní a může se dokonce zřítit. Haly jsou sice navrhovány tak, aby byly určitou dobu schopny ohni odolat, mnohahodinové požáry ale nevydrží. Nebezpečí představují také relativně malé vzdálenosti mezi jednotlivými halami průmyslových zón. Pokud jedna z hal začne naplno hořet, plameny mohou snadno přeskočit na sousední objekty. Kromě hlásičů nebo sprinklerů by tak měl být v areálu dostatečný systém hydrantů. Riziko vzniku požáru můžou minimalizovat také důsledně proškolení zaměstnanci.

Kroupy halu nezničí, větší riziko představují zloději

Průmyslové haly jsou konstruovány tak, aby odolávaly také jiným přírodním živlům, například kroupám. Opláštění a střechy haly jsou na takové situace připravené. „Ocelová střecha může být od krup sice pobitá, ovšem za normálních okolností nebude poškozená do té míry, že by začala prosakovat. V tom je podstatně praktičtější než například střechy z plastových segmentů nebo pálených tašek, které kroupy bez problému rozbijí,“ popisuje výhody ocelových střech Jaroslav Nikodým.

Neštěstí přírodního rázu však nepředstavují jediný problém, se kterým se provozovatelé či vlastníci výrobních hal musí vypořádat. Riziko představují také zloději, které láká krádež uskladněného zboží, ale také samotného vybavení průmyslových hal. Ty totiž často stojí na odlehlých místech, například na okrajích měst. Pokud v objektu neprobíhá noční či víkendová výroba, pachatel má velkou šanci, že ho nikdo nevyruší. Jakmile se dostane dovnitř, většinou pak mívá vzhledem k absenci překážek přístup po celé hale. Toto riziko je možné eliminovat fyzickou a elektronickou ostrahou objektu, do které se také vyplatí investovat. Pokud hala stojí v uzavřené zóně hlídané centrálně z vrátnice a nikoliv samostatně, nebezpečí tohoto rázu se ještě více snižuje.