Dnes je 7. 02. 2023

Počet skotu i koní v Česku roste, zákon přikazuje poskytnout zvířatům optimální podmínky

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Říj 27th, 2015
0 komentářů

Chov hospodářských zvířat v České republice nabírá na významu. Roste počet dováženého i vyváženého živého skotu – v loňském roce se nejčastěji do Rakouska, Německa a Turecka vyvezlo více než 47 tisíc kusů krav, býků a telat. Vzrůstá i počet chovaných koňů na území České republiky, celkem je to téměř 34 tisíc kusů. Majitelé zvířat jsou ze zákona povinni dbát na jejich ochranu. Důležitým pojmem je v tomto ohledu welfare neboli ochrana pohody zvířete, pod nímž se mimo jiné skrývá seznam podmínek pro kvalitní život, jež je hospodářským zvířatům nutno poskytnout.

V Česku se chová více než milion kusů skotu, chrání je zákon

Podle Českého statistického úřadu vzrostl počet skotu oproti minulému roku o více než 30 000 kusů. V Česku se tedy v současnosti chová více než 1 400 000 kusů skotu, přičemž nejvíce jich najdeme na Vysočině. Kravám, býkům i telatům je však potřeba vytvořit optimální podmínky, aby mohly dosahovat dobrých užitkových výsledků. Správná péče o zvířata je zakotvena v Zákoně na ochranu zvířat proti týrání, který nahlíží na zvířata jako na živé tvory schopné pociťovat bolest a utrpení. Nedbalost, neposkytnutí pomoci zraněnému zvířeti nebo dokonce nedostatečné opatření proti úniku zvířat se dají považovat za porušení tohoto zákona a jsou patřičně penalizovány. Chovatelé tak ze zákona musí poskytnout hospodářským zvířatům vyhovující podmínky. V zimě je nejdůležitější chránit zvířata před nepřízní počasí, zejména před větrem, mokrým sněhem a deštěm. Skot má sice dobrou tělesnou výbavu k tomu, aby přežil celou zimu venku, telata jsou však při špatném počasí náchylnější na nemoci. Základem je proto poskytnutí vyhovujících prostor. „Každé hospodářské zvíře má své potřeby, proto i zemědělská hala musí být navržena tak, aby splňovala veškeré požadavky, které jsou definovány v zásadách welfare. Hala pro dojné krávy tak bude mít jiné parametry než hala pro drůbež. Je důležité, aby jednotlivá zvířata nebyla stresována a zároveň aby byl chov těchto zvířat efektivní. Většinou se jedná o rozměrnější stavby, které slouží desítky let, proto je jedním z důležitých aspektů i vzhled,” vysvětluje Jaroslav Nikodým ze společnosti Borga, která se zabývá výrobou a montáží hal pro zemědělské využití. Ustájení zvířat navíc umožňuje snazší individuální péči o jednotlivé kusy a také lepší kontrolu příjmu krmiva a zdravotního stavu.

Koně jsou v Česku stále oblíbenější, potřebují však celoroční péči

Zimní ustájení je samozřejmě vhodné nejen pro skot, ale i pro koně. V současnosti v Česku rapidně roste obliba těchto zvířat. Český statistický úřad eviduje v roce 2015 téměř 34 tisíc chovaných koňů na území České republiky, přičemž nejrozšířenějším plemenem je český teplokrevník. Podle údajů z Ministerstva zemědělství se počet koní u nás za poslední desetiletí téměř zdvojnásobil. Důvodem může být variabilita jejich využití. Koně lze v závislosti na plemeni využít k mnoha činnostem, například k práci pro stahování dřeva v lesích, hlavně však pro zábavu. Koníček, jakým je sportovní jezdectví, se v poslední době těší velké oblibě zejména v severských zemích. Postupně se však šíří i do zbytku Evropy, Českou republiku nevyjímaje. Obzvláště při nepříznivém počasí je potřeba vyhledat možnost trénování a ustájení koní ve vhodných prostorech umožňujících maximální péči během celého roku. „Majitelé koňů řeší několik základních potřeb. Kupříkladu kde koně ustájit, kde uskladnit krmivo, kde trénovat za nepříznivého počasí nebo ve večerních hodinách. Těmto potřebám se pak musí přizpůsobit i prostory, ve kterých jsou koně ustájeni a trénováni. Majitelé by při výběru haly měli myslet zejména na její multifunkčnost a na parametry kvality“ sdělil Jaroslav Nikodým, expert na zemědělské haly ze společnosti Borga.

V zimním období potřebují zvířata více potravy

Aby si zvířata v zimním období udržela svou tělesnou teplotu, musí mít dostatečné zásoby krmiva. Koně se většinou krmí ovsem, kukuřicí nebo ječmenem. Odborníci se ale shodují, že pro dodání potřebné výživy, se koně mají hlavně v zimě přikrmovat senem. Obsahuje totiž vlákninu, ze které se při trávení získává energie a tím pádem i teplo. Ideální je proto ustájit koně ve stejné místnosti, kde jsou i zásoby sena tak, aby k němu měli dostatečný přísun. Koně, kteří jejich majitelé nechávají přes zimu venku, musí dostávat více kalorií v krmivu. A naopak koňům, kteří jsou ustájeni v optimálních teplotních podmínkách, nemusí být jídelníček upravován vůbec. Krmení skotu v zimě je poněkud obtížnější, protože nároky se mění v souladu s plemenem a také věkem zvířete. Některému skotu stačí po celou zimu pouze seno, jiné potřeba přikrmovat i jinými druhy potravy. Největší péči vyžaduje kráva po porodu. Její mléko musí být totiž natolik výživově bohaté, aby zajistilo zdraví telete.

Kromě potravy je zvířatům potřeba zajistit také dostatečný přísun vody, což může být obzvláště v zimním období problém. Může se stát, že voda zamrzne a bez ní je zvýšená pravděpodobnost, že zvířata budou trpět zácpou. Majitelé zvířat by proto měli myslet na různá opatření proti zamrznutí vody v kravínech a stájích.