Dnes je 25. 07. 2024

Odborníci na PCI SUMMITU diskutovali o modernizaci a propojení evropské energetiky

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Lis 21st, 2023
0 komentářů

Energetický trh se dynamicky proměňuje a všem zúčastněným stranám přináší nové výzvy. Rozvoji, modernizaci a digitalizaci stávající evropské infrastruktury se věnoval PCI SUMMIT, který se pod záštitou projektu ACON odehrál 10. října v Bratislavě. Konference s bohatým programem se nesla v duchu sdílení znalostí a zkušeností. 

Říjnový summit, jehož se zúčastnili evropští odborníci, se zaměřil na zavádění chytrých řešení a možnosti spolupráce subjektů působících v energetickém odvětví. Mezi panelisty a stakeholdery se opakoval vzájemný požadavek – nezbytnost vyšší kooperace, která může usnadnit přeshraniční spolupráci v Evropské unii a přinést vzájemné výhody. 

Konference o budoucnosti energetiky se uskutečnila v hybridní formě. Program si vyslechli nejen účastníci PCI SUMMITU přítomní v Jurkovičově teplárně, ale také diváci, kteří se připojili prostřednictvím online přenosu. Livestream byl přenášen na platformách YouTube a Vimeo. Posluchači se mohli do diskuze zapojit s vlastními poznatky a dotazy, které odborníkům pokládali pomocí mobilní aplikace. 

Zavedení chytrých řešení 

Klíčovým tématem programu bratislavské konference se staly pozitivní přínosy chytrých řešení a možnosti jejich zavádění, které často doprovázejí náročné změny procesů v prostředí provozovatelů distribučních a přenosových soustav. „Transformace energetiky vyžaduje výrazné investice do distribučních soustav jednotlivých zemí. Zároveň se při rozvoji inteligentní soustavy v Evropské unii klade velký důraz na přeshraniční spolupráci, která přispívá k zlepšování jednotného a stabilního evropského energetického trhu,“ popsal na konferenci Radoslav Haluška, předseda představenstva ZSD (Západoslovenské distribučné). 

Ve dvou panelech s názvem Developing smart grids projects for Energy Transition a Searching for energies/means to enable grids projects se účastníkům konference představili významní evropští odborníci z oblasti energetiky, kteří otevřeli témata spojená s rozvojem energetického průmyslu. Jedním z nich byl v rámci prvního panelu předseda představenstva distribuční společnosti EG.D, a. s., Marian Rusko. „Jsou zde tři hlavní přístupy, jimiž bychom jako provozovatelé distribučních soustav rádi podpořili energetickou tranzici: investice do infrastruktury, implementace chytrých řešení a umožnění našim zákazníkům stát se aktivní součástí energetického trhu,“ shrnul Rusko situaci na straně distributorů. 

ACON modernizuje v Česku i na Slovensku 

Přeshraniční projekt ACON (Again COnnected Network), pod jehož záštitou se summit uskutečnil, se věnuje modernizaci a zvýšení efektivnosti distribuční soustavy v různých lokalitách v Česku a na Slovensku. Prostřednictvím inteligentních distribučních soustav spojuje distribuční území českého EG.D a slovenské ZSD. „V minulém roce se v obou zemích v souvislosti s vylepšením a propojováním elektrické sítě proinvestovalo celkem 26 milionů eur. Více než 18 milionů eur bylo využito na modernizaci a instalaci právě chytrých prvků. Letos se tato investice ještě navyšuje,“ popsal Tomáš Manosoglu, vedoucí útvaru Dotační management EG.D, a. s. Díky projektu ACON jsou tak cíle vyslovené na PCI SUMMITU již reálně naplňovány.