Dnes je 23. 02. 2024

Nový díl podcastové série Náhradka se zaměří na roli státu v procesu pěstounství

Autor: Redakce
Rubrika: nejčtenější
Kvě 24th, 2022
0 komentářů
Pobyt v ústavu vede ke zhoršení sociálního vývoje dětí. V pěstounské péči jim pomáhá

S blížícím se Mezinárodním d nem dětí přichází Sdružení pěstounských rodin s šestým dílem podcastov é séri e Náhradka , ve kterém vysvětlí celý postup pěstounství a důležitou roli státu v tomto tématu . Díl tak naváže na celou séri i, jejímž cílem je edukativně – zábavnou formou informovat širokou veřejnost o pěstounství a šířit povědomí o náhradní rodinné péči.

Mnoho lidí netuší, co to znamená být pěstounem , a jak celý proces probíhá. První den v červnu proto vyjde šestý díl podcastu Náhradka, který cestu za pěstounstvím přiblíží. „Posluchači v něm uslyší i vyjádření zástupců OSPOD a Krajského úřadu, kteří osvětlí, jaká je jejich úloha v procesu schvalování zájemců o pěstounství,“ popisuje Julija Prejsová , koordinátorka PR aktivit Sdružení pěstounských rodin. Děti představují velkou hodnotu a jsou budoucnost í pro stát a celou společnost, proto je důležité, aby je stát chránil a umožnil jim dobrý život. „Snažíme se poukázat na to, že pokud biologická rodina dítěte neplní svou funkci, jedinou smysluplnou alternativou je rodina pěstounská či osvojitelská , nikoliv umístění do ústavního kolektivního zařízení,“ doplňuje Prejsová.

Sdružení pěstounských rodin vz niklo před 25 lety a už tenkrát si dalo závazek informovat širokou veřejnost o pěstounství a získávat nové zájemce o toto poslání. Závazek zůstává stále platný, a proto v rámci hledání nové cesty, jak šířit povědomí o náhradní rodinné péči a její potřebnos ti pro ohrožené děti, vznikl podcast Náhradka. Šlo o logický krok vedoucí k novému edukativně – zábavnému formátu, který na rozdíl od tiskov ých materiálů nezatěžuje životní prostředí.

První díl Náhradky vyšel v červnu loňského roku a byl doposud nejúspěšnější. Povídání o vzniku pěstounství s historičkou Zdeňk ou Stokláskovou a psycholožkou Irenou Sobotkovou má už 362 stažení. „Vyprávíme v něm o biblické postavě svatého Josefa jakožto o prvním praobrazu pě stouna. Podrobněji dále popisujeme vývoj péče o sirotky v Česku a také o době, kdy bylo pěstounství na našem území zakázané a ustoupilo kolektivní výchově dětí,“ přibližuje Prejsová. Napříč celou sérií zaznívají také příběhy samotných pěstounů . P osluchači se tak mohou seznámit s pestrými osudy a klikatými cestami , po kterých se dá k pěstounství dojít.

V posledním únorovém dílu se sdružení zaměřilo také na důležité téma partnerství a manželství pěstounů, které je často upozaďováno . Pěstouni totiž občas zapom ínají, že jsou zde nejen pro děti, ale i jeden pro druhého , proto je potřeba pečovat i o partnerský vztah . Napříč všemi epizodami tak lze vypozorovat záměr celé série, tedy ukázat lepší cestu pro ohrožené děti . Cestu, která se neobejde bez spolupráce mezi státem, sdružením, dětmi a pěstouny. „Podcast na toto téma a takto zpracovaný u nás neexistoval , a tak jsme to zkusili. Věřím, že bude nadále posluchače bavit a dopomůže nám dostát našemu závazku,“ zakončuje Prejsová.