Dnes je 24. 02. 2024

Latinská Amerika si zaslouží obchodní rozvoj, říká Jan Kovařík

Autor: Redakce
Rubrika: Z trhu
Bře 4th, 2015
0 komentářů

Ačkoliv mnoho z nás vnímá Argentinu jako exotickou zemi stvořenou pro cestování, pro Jana Kovaříka je to místo plné obchodních příležitostí. Ředitel argentinské pobočky ZKL tu za necelé dva roky pomohl společnosti vybudovat silnou pozici na trhu. Argentinská afilace ZKL se tak řadí na přední místa v silné konkurenci světových značek. S Janem Kovaříkem jsme se bavili o specifikách argentinského trhu, o důsledcích propadu koruny vůči euru a dolaru a také o posilování pozice ZKL na světovém trhu.

ZKL působí v 74 zemích světa a vyváží 80 procent své produkce. Jaká je pozice Argentiny v exportní strategii koncernu?

Vzhledem k tomu, že se Argentina na celkovém vývozu ZKL do Latinské Ameriky podílí téměř padesáti procenty, její pozice je dnes nezastupitelná. Značka dnes nemá reklamace, dodací lhůty jsou dobré a jejich plnění bezproblémové. Snadno se vyrovnává i s občasným faktem dlouhého čekání na jednotlivé dovozní licence, které jsou pro Argentinu specifické.

V čem spočívají tyto dovozní licence?

Jedná se o licence vydávané argentinskou vládou, které vznikly na ochranu argentinských výrobců. Pro importéry to však představuje obtížnou situaci. Jejich aktivity jsou odvislé od rozhodnutí státu, a to, zda jim sortiment povolí dovézt či nikoliv. Výroba ložisek v zemi je zanedbatelná. Import je tak nezbytností, což si naštěstí Ministerstvo hospodářství uvědomuje a dovozní licence, byť v omezené míře, schvaluje. To na základě předem předložených seznamů typů a množství. Na schválení se mnohdy čeká déle než tři měsíce a jsou případy, kdy licence není udělena vůbec. To samozřejmě klade vyšší nároky na financování skladových položek. Vedení společnosti má ale naštěstí pro tato argentinská specifika pochopení a musím říci, že i notnou dávku trpělivosti a ta, jak známo, růže přináší…

Co bylo náplní Vaší práce coby ředitele argentinské afilace ZKL?

V Argentině jsem žil necelé dva roky od svého nástupu v polovině roku 2011. Stálá přítomnost v zemi byla nutností, abych stabilizoval ekonomickou situaci afilace, vyrovnal se s těmi nejpalčivějšími problémy, jako byla neúměrná “přezaměstnanost”, snížil náklady, vtiskl společnosti nový styl a systém jejího dalšího působení na trhu. Hlavním úkolem bylo udržet klientelu v zemi a rozšířit ji v zemích okolních. Jak se mi to podařilo, nechť posoudí jiní, ale po téměř čtyřech letech práce pro ZKL mohu konstatovat, že jsem rád, že jsem tuto výzvu přijal. V této práci vidím smysl a vnitřně mě uspokojuje fakt, že pracuji pro společnost, jejíž majetek je ve vlastnictví občanů České republiky, kteří mají vizi, snahu a zájem vést společnost dále, rozvíjet jí a zviditelňovat tak naší zemi v zahraničí.

Jaký byl v loňském roce obrat argentinské afilace ZKL?

Prodej značky v zemi v minulém roce činil téměř 2,5 milionu USD. V době, kdy všechny dovozy podléhají schválení ze strany argentinského státu, jde o slušný výsledek. Prodeje se odvíjely od disponibility volné měny. Objem schválených dovozů kolísal, což vytvářelo tlak na skladové hospodářství ZKL, ale v tomto směru nutno říci, že vedení společnosti vycházelo afilaci vstříc.

Pomáhá exportu ZKL slabá koruna a její letošní další propad vůči euru i dolaru?

Neřekl bych, že by obchodu slabší koruna v posledních týdnech příliš napomáhala. Vzhledem k tomu, že ZKL část materiálu pro výrobu ložisek nakupuje v zahraničí, prodražují se společnosti zase dovozy, takže v konečné podobě se výsledný efekt vyrovnává. Pravdou je, že koruna je v posledních letech celkem stabilní měnou a pokud nedojde k jejímu “zpevnění” jako v období z počátku tohoto století, tak na vývozy ZKL bude mít tento fakt minimální dopad.

Jakou pozici zaujímá ZKL v Argentině?

Značka ZKL se poprvé objevila na argentinském trhu v roce 1962. Nejdříve její obchodní zájmy v zemi zastupovala afilace ŠKODA PLATENSE. Obchod v období působení této společnosti celkem slušně vzkvétal. Zabývalo se jím celé jedno samostatné oddělení této afilace a mělo významný podíl na krytí provozních nákladů firmy ve své době. Toto oddělení čítalo i více jak deset lidí, komoditě odpovídal i celkem slušný sklad a jeho struktura. Po rozpadu monopolu zahraničního obchodu v roce 1989 se začaly jednotlivé výrobní podniky postupně zapojovat do zahraničně-obchodní činnosti a ZKL nebyl výjimkou. Možno ale říci, že právě období let osmdesátých se velkou měrou zasadilo o pozici značky v zemi dnes. V konkurenci ostatních renomovaných světových značek zaujímá ZKL v Argentině průběžně pátou až šestou příčku.

Jaká je skladba vašich odběratelů? Ve kterých oblastech strojírenství působí?

Nejvíce se ložiska ZKL dodávají do segmentu agro-průmyslu. Naši hlavní odběratelé působí v hlavních pěstitelských oblastech sóji, tedy plodiny, která je dnes hlavním vývozním artiklem země, a tím i největším zdrojem devizových příjmů. ZKL je ale také významným dodavatelem do traktorky PAUNI nebo velkého ropného kombinátu YPF. Dále dodává ložiska výrobcům převodových skříní aj. Jde tak o konečné spotřebitele jak typu OEM (prvovýroba), tak EDU (použití v již fungujících provozech).

Po jakých typech výrobků ZKL je v zemi největší poptávka?

V Argentině je prodej po jednotlivých druzích rozdělen celkem rovnoměrně: 40 % kuličková, 35 % kuželíková a 25 % soudečková a válečková ložiska. Zájem začíná být i o speciální a velkorozměrová ložiska.

Zvažujete vybudování vlastního výrobního závodu v Argentině?

V roce 2011 vybízel dlouhodobě stabilní obchod k založení vlastního provozu na kompletaci některých typorozměrů. Ovšem se zavedením instrumentu dovozních licencí, zrušením volné směnitelnosti argentinského pesa a zahájením devizové regulace v dubnu 2011, vedení koncernu nakonec od tohoto záměru ustoupilo. Zhoršující se ekonomická situace v zemi dala tušit, že takový druh podnikání by byl velmi riskantní a po zkušenostech, kterých jsem nabyl v následujících dvou letech, jsem dnes přesvědčen, že toto rozhodnutí bylo správné.

Jaká je současná politická situace v Argentině?

Politická situace v zemi je celkem stabilní. V čele státu je prezidentka, které letos končí druhé volební období a svůj mandát už nebude moci prodloužit. Koncem tohoto roku v zemi proběhnou prezidentské volby, které do čela státu vynesou novou osobnost. Věřím, že i nadále povládne demokratický režim, který vytvoří dobré předpoklady pro větší zapojení země do mezinárodního obchodu. Znovu tak snad přivolá i zájem investorů. Tento fakt si ale vyžádá řadu změn, především odstoupení od ochranářské politiky. Nebude to jednoduchý proces, země se bude muset něčeho vzdát, ale má-li postoupit vpřed, bude tento krok muset učinit.

Jsou vaši argentinští partneři odlišní od těch evropských?

Mentalita obchodních partnerů snese srovnání se zákazníky v Evropě. Jde povětšinou o solidní zákazníky, kteří na trhu působí desítky let. Problémy s placením v Argentině, Brazílii, Uruguayi nebyly nikdy, v ostatních zemích výjimečně. Občasné reklamace ve věci zámořského balení z období let 2010 – 2011 jsou dnes již také minulostí, neboť jeho nový typ překonal i tyto celkem sporadicky reklamované nedostatky.

Daří se Vám na argentinském trhu posilovat pozici? Jaké jsou plány ZKL do budoucna?

Spíše než posilovat pozici se snažím o udržení pozic stávajících, což není jednoduché. Vzhledem k překážkám, kterým importéři do Argentiny dnes čelí, je dnes hlavní snahou afilace zvyšovat objem obchodu se zákazníky v ostatních zemích Latinské Ameriky. Teritorium Latinské Ameriky si z obchodního hlediska zaslouží rozvíjet a pro značku ZKL jako takovou má bezesporu svůj význam. Má zde svou klientelu, dobré jméno, věhlas a konkurence o ní velmi dobře ví. Velký potenciál je zejména v Brazílii, kam dnes zájem o rozšíření obchodu směřuje nejvíce. Stojí ale nejvíce námahy, prostředků a úsilí. Pevně věřím, že v tomto roce zde přinese naše úsilí konečně své plody. Výroba ZKL podpořila projekt vývojem nových speciálních ložisek a proces jejich homologace byl úspěšně završen právě před několika dny. Od něho si slibujeme, že nastartuje novou etapu v rozvoji našich vztahů v Brazílii a budu jen rád, když za rok budu moci tento fakt potvrdit i příslušnými čísly.

Na dotazy odpovídal:   Ing. Jan Kovařík, ředitel afilace ZKL v Argentině