Dnes je 28. 11. 2022

Jiří Solucev: Firmám jde o komplexní správu vozového parku. Pouhé financování už nestačí

Autor: Redakce
Rubrika: Auto
Úno 25th, 2016
0 komentářů

Loňský rok byl pro leasingovou společnost Arval CZ mimořádně úspěšný. Jaké výhledy má ale firma a leasingový trh obecně do roku letošního? Obchodní ředitel Arvalu Jiří Solucev vidí budoucnost společnosti a její konkurenční výhodu v komplexním poskytování moderních služeb a řešení. Očekáván je též průnik operativního leasingu do soukromého sektoru. Jeho podíl zde však bude stoupat jen velmi pozvolna.

Leasingová společnost Arval CZ loni navýšila objem svých služeb o 24 procent. Ve svém vozovém parku měla více než 15 600 vozidel. Jaké výsledky plánujete v letošním roce?

V letošním roce bychom chtěli růst minimálně o 11 %, což je na první pohled méně. Je však potřeba říct, že loňský rok byl pro nás opravdu mimořádný, pracovali jsme na několika výjimečných a zároveň úspěšných projektech, které přinesly své ovoce.

V jakých segmentech vidíte ještě potenciál růstu?

Hlavní potenciál českého trhu je v menších vozových parcích, kde je dnes nejnižší penetrace operativního leasingu. Dalším potenciálem v budoucích letech budou pravděpodobně podnikatelé, živnostníci a časem i soukromé osoby. První vlaštovky v těchto segmentech vidíme již dnes.

Trh full service leasingu v České republice loni rostl téměř o 10 procent. Jaký máte podíl na trhu? Rostli jste rychleji než konkurence?

V oblasti full service leasingu, který je naším stěžejním produktem jsme rostli rychleji než naše hlavní konkurence a navýšili jsme svůj tržní podíl na více než 20 %.

Jaké jsou trendy v nabídce firem pro letošní rok?

Firmy se čím dál více zajímají o komplexní správu vozového parku. Nejde jim jen o financování služeb, ale chtějí i kompletní řešení pro svůj fleet včetně telematických systémů, chytrého reportingu či on-line managementu a též chtějí přenést komunikaci přímo na řidiče. To vše je dnes Arval schopen efektivně zajistit. Věřím, že právě v těchto oblastech máme trochu navrch oproti konkurenci.

Operativní leasing ještě není zdaleka součástí běžné praxe pořizování vozidel u fyzických osob. Kdy se podle Vašeho názoru posune trh výrazněji tímto směrem? Jaké jsou zatím bariéry, které rozvoj znesnadňují?

Již dnes můžeme na trhu vidět řadu nabídek pro fyzické osoby, ale dost často se jedná o nekoncepční řešení, které je krátkodobé a často též skrývá určitá rizika pro klienta. Tento produkt je pořád trochu v plenkách a bude se muset ještě dále rozvíjet. Nicméně jeho další rozvoj v příštích letech je zcela jistě pravděpodobný.

Operativní leasing pro soukromé osoby loni pokrýval asi čtyři procenta z podílu prodejů firemnímu sektoru. Na jakou hranici se až může posunout?

Tohle je těžko odhadnutelné. Jeho vývoj se bude dále odvíjet podle toho, jak se bude tento produkt přizpůsobovat očekáváním trhu. Myslím si ale, že k překročení hranice 10 % nedojde v příštích dvou letech.

Arval na českém trhu působí více než deset let. Jak se za tuto dobu posunulo vnímání operativního leasingu?

Myslím si, že zásadně, protože před 13 lety, kdy Arval přišel na trh, byl operativní leasing vnímán spíše jako financování a zajištění služeb než jako efektivní forma provozování vozového parku. Navíc byl znám jen úzkému okruhu nadnárodních firem. Dnes je operativní leasing poměrně dobře známým pojmem, ale s různou představou o tom, co se za ním skrývá. Jinak je vnímán velkými společnostmi a jinak privátními osobami, což je dáno tím, co od této služby očekávají.

Jak se podle Vašich zkušeností leasing promítá do prodejů a výroby automobilů v Česku?

Operativní leasing se promítá primárně právě do prodeje vozidel a leasingové společnosti patří mezi velké odběratele většiny prodejců nebo výrobců vozidel. Kromě odběrů vozidel přinášejí leasingové společnosti prodejcům jistotu pravidelného obratu v oblasti servisování vozidel, a to i po skončení záruční doby, což je pro ně na operativním leasingu zajímavé. Ti, kteří si to uvědomují, s leasingovými společnosti proaktivně spolupracují.