Dnes je 28. 01. 2023

Jak by měla vypadat nová městská nemocnice? Moderní vzhled, špičkové vybavení a funkčně uspořádané provozy

Autor: Redakce
Rubrika: Zdravotnictví
Zář 7th, 2021
0 komentářů

Kvůli zajištění prvotřídní zdravotní péče pro občany Jihomoravského kraje i v následujících desetiletích by měla v Brně do roku 2027 vyrůst nová městská nemocnice. Na rozdíl od stávající dvojice městských nemocnic by nové moderní zařízení umožnilo koncentrovat všechny provozy na jednom místě, čímž by se zefektivnilo poskytování lékařských služeb. Projekt by zároveň nabídl nové lůžkové kapacity, které s nárůstem požadavků na zdravotní péči přestávají kraji stačit.

Všechny provozy pod jednou střechou

Kromě přibližně 550 lůžek nabídne nová nemocnice všechny standardní provozy. Patří mezi ně lůžková oddělení chirurgického a interního zaměření včetně intenzívní péče, porodnice, novorozenecká oddělení, infekční oddělení, rehabilitace, veškeré ambulantní provozy (včetně endoskopického centra nebo funkční diagnostiky), centrální (pohotovostní) příjem včetně stacionáře, operační a zákrokové sály, ARO, centrální sterilizace, laboratoře, dialýza, lékárna a další potřebné provozní, technické a personální zázemí.

Stavební plán nemocnice je zpracován systémem takzvaných ucelených provozních celků. „Ucelený provozní celek představuje soubor provozů a místností, které spolu úzce souvisí a tvoří funkční a kompaktní jednotku. Postavení moderní městské nemocnice, kde by byly všechny provozy koncentrovány a logicky uspořádány na jednom místě, by znamenalo výrazný posun oproti aktuální situaci. Dnes musí naši specialisté mnohdy přejíždět mezi Úrazovou nemocnicí a Nemocnicí Milosrdných bratří, což snižuje efektivitu zdravotní péče,“ vysvětlil MUDr. Pavel Piler, ředitel obou brněnských městských nemocnic.

Porodnice, heliport i místo pro zeleň

Prvotní záměr počítá s výstavbou několika nadzemních a jednoho podzemního patra. „Nemocnice by měla mít podobu kompaktního monobloku v úrovni dolních podlaží, s vystupujícími křídly lůžkové části v horních podlaží. Jsem si navíc dobře vědom, že se nemocniční prostředí velmi významně podílí na podpoře uzdravovacích procesů pacientů, proto v prostoru prvních nadzemních pater bude celý monoblok prosvětlen několika vnitřními prostornými atrii se zelení,“ popsal Pavel Piler.

V nejnižším podlaží budou umístěny technické a personální provozy. Pacienti se do těchto prostor dostanou pouze při návštěvě rehabilitace. Nad těmito provozy se bude nacházet urgentní příjem, lékárna či restaurace, dále také ředitelství, administrativa a laboratoře. V dalším nadzemním podlaží budou koncentrovány nejnáročnější provozy akutní medicíny, to znamená operační sály, veškeré lůžkové jednotky intenzívní medicíny a centrální sterilizace. V tomto patře by měla být umístěna rovněž porodnice. „Její předpokládaná kapacita je asi 2 000 porodů ročně, s navazujícím novorozeneckým a neonatologickým oddělením,“ přiblížil Pavel Piler a dodal:

„Ve vyšších podlažích budou umístěny veškeré lůžkové jednotky. Ty budou řešeny relativně univerzálně, tak aby bylo jejich využití maximálně flexibilní. Naproti lůžkovým jednotkám jsou plánovány lékařské pokoje příslušného oboru. V úrovni nejvyššího patra budou dle potřeby umístěny technické provozy a střešní heliport. Ten chceme přes předávací místnost samostatnou vertikálou napojit na urgentní příjem i na operační sály a lůžka intenzivní medicíny.“

Nová úroveň lékařské péče

Současná dvojice městských nemocnic je provozována v domech, které jsou desítky a v některých případech i stovky let staré. Uzpůsobovat tyto prostory požadavkům moderní světové medicíny je tak stále složitější a rovněž nákladnější. „Nová městská nemocnice bude vybavena tou nejmodernější technikou splňující nejpřísnější požadavky soudobého lékařství. Díky ní se v Brně budou moci léčit potíže, které v současnosti nejsou proveditelné. Projekt nám tak umožní posunout kvalitu lékařských služeb v regionu na další úroveň a ještě navýšit prestiž brněnského zdravotnictví,“ uzavřel ředitel nemocnic.