Dnes je 21. 07. 2024

Impotentní a zapšklý stařec. Proč středověké předsudky stále ovlivňují náš pohled na pohlavní život seniorů?

Autor: Redakce
Rubrika: Zdravotnictví
Čvn 26th, 2023
0 komentářů
Ženský a mužský přechod: Změny nálad, návaly horka či úbytek energie

Sexuální chtíč mužů ve zralém věku je již odnepaměti součástí spekulací, mýtů a pro mnohé z nich také obav. Dodnes je totiž v mnoha kruzích považován za nepatřičnou a často i hloupou snahu, jak dohnat ztracené mládí. Tyto představy se však značně odlišují od toho, jak na svůj sexuální apetit nahlíželi například naši předkové v antickém Řecku.

 

Sexuální aktivita a intimita jsou běžnou součástí života, a to i života našich dědečků. Podle americké studie[1]si celých 84 procent mužů ve věkovém rozmezí od 65 do 80 let myslí, že sexuální život je důležitý v jakémkoliv věku. A více než polovina dotázaných sex aktivně provozuje.

 

„V dnešní době je sexualita prezentována především mládím a krásným tělem. Avšak stejně jako život ani sex po šedesátce nekončí,“ připomíná Tomáš Koubík, zakladatel společnosti Intimfitness.cz. Senioři dnes seženou pomůcky, které jim a jejich partnerkám dokážou sexuální život okořenit a usnadnit. Jsou to například houpačky, křesílka a jiné. „U mužů nad 60 let je jednoznačně největší zájem o vakuové pumpy, erekční kroužky, tabletky na podporu erekce či jiné doplňky na zvětšení a lepší prokrvení penisu. Seniorům často končí v košíku také ty nejmodernější intimní pomůcky, a to je dobrá zpráva, něco se mění,“ dodává Koubík.

 

Francouzský filozof Michel Foucault ve své knize Historie sexuality píše, že věci, které považujeme za přijatelné a nepřijatelné, jsou diktovány kulturou a jako takové podléhají změnám. Jak to tedy měli starší muži se sexem v minulosti?

 

Starší muži jako obraz zkušenosti

Způsob, jakým v antickém Řecku pojímali lidskou sexualitu, se zásadně lišil od způsobu, jakým ji chápeme dnes. Hranice toho, co je přípustné, byly oproti dnešní době značně posunuté, což ilustruje například existence pederastie. V takovém vztahu starší muži pomáhali mladým jinochům se vzděláním a uvedením do společnosti. Hoši, obvykle v pubertě, jim však na oplátku poskytovali potěšení.

 

Stejně jako starověcí Řekové nedefinovali vztah na základě pohlaví, neexistovala ani přímá linka mezi sexualitou a věkem. Šedivé vlasy u mužů naznačovaly moudrost a zkušenost. Bylo dokonce pravidlem, že ženich má být minimálně o 10 let starší než žena. Běžné věkové rozdíly mezi manželi byly však i větší. Samotní muži se o svých potřebách tělesné blízkosti ve stáří nebáli mluvit. A ani psát. Raný řecký básník Mimnermus například uvedl: „Prosím, ať zemřu, až když budu mít dost ložnic, sladkých dárečků a nedovolené lásky.“

 

Středověká doba zákazů

Středověké postoje k sexu velmi ovlivnily křesťanské ideály. Nebyla uznávána nejen sexualita „seniorů“, ale ani sexualita obecně. V té době existovalo několik pro nás úsměvných pravidel, které měli středověcí Evropané dodržovat. Podle dobové literatury byla například jedinou povolenou polohou ta misionářská. Věřilo se, že sex slouží pouze k potěšení muže a plození dětí.

 

Protože bylo plození potomků jedním z hlavních „úkolů“ mužů, na starší těla se začalo nahlížet jako na neplodná, a tudíž nevhodná. Projevy mužské seniorské sexuality tak byly v této době vykládány a reprezentovány převážně negativně. Tento postoj se ještě naplno rozvinul v novověku.

 

Ústřední roli v novověku hrála plodnost

Je to právě novověká literatura, v níž vzniká stereotyp o pošetilém starci, který touží po mladší ženě, ale zároveň není schopen uspokojit její touhy. Přestože tyto příběhy uznávaly, že staří lidé i nadále měli sexuální touhy, důrazně tlumočily poselství, že staří by jim neměli podléhat, protože sex je v jejich věku nevhodný, směšný či nechutný.

 

Oproti antice se mění také pohled na manželský pár, kde je muž podstatně starší než jeho žena. Podle mnoha učenců té doby takový svazek již ze své přirozenosti bude způsobovat neštěstí, zármutek, žárlivost, ponížení a hněv a manželka bude hledat uspokojení své sexuální touhy někde jinde.

 

Stereotyp asexuálních starých lidí je stále živý

Ani sexuální revoluce, která ve společnosti začala probíhat ve 20. století a slibovala odpoutání od konzervativní poválečné společnosti, nepomohla téma přijmout. I tato skutečnost může být důvodem, proč se senioři, pokud zažívají problémy v sexuální oblasti, nejčastěji na nikoho s prosbou o radu či pomoc neobracejí,“ vysvětluje sexuolog a gynekolog MUDr. Pavel Turčan. Nezbývá než doufat, že se s postupným stárnutím populace začne o sexu mezi seniory mluvit čím dál více.

[1] https://www.healthyagingpoll.org/reports-more/report/lets-talk-about-sex