Dnes je 25. 09. 2023

Firmu, která funguje na ekologických principech si vybaví pouze 10 % Čechů

Autor: Redakce
Rubrika: nejčtenější
Lis 14th, 2017
0 komentářů
Pouze 10 % Čechů si vybaví firmu, která funguje na ekologických principech

S ekologií jsme v České republice pořád na štíru, alespoň podle mínění spotřebitelů. Celých 61 % Čechů nezná žádnou firmu, kterou by považovali za ekologickou. Obrazně řečeno ji ale mohou mít přímo za rohem. Společností, jimž není životní prostředí lhostejné, totiž přibývá. Dokazuje to i soutěž E.ON Energy Globe, která za svou existenci ocenila už desítky odpovědných firem, například soběstačný hotel nebo ekologickou prádelnu.

Pouze 10 % lidí si vybaví firmu ze svého okolí, která funguje na ekologických principech. Dalších 28 % oslovených nevědělo, zda by takovou firmu našli ve svém okolí. Vyplývá to ze spotřebitelského průzkumu, který zpracovala agentura Ipsos pro společnost E.ON na vzorku 1 500 respondentů.

I když je povědomí spotřebitelů o ekologických firmách v jejich okolí malé, neznamená to, že neexistují. „Soutěž E.ON Energy Globe, kterou každoročně pořádáme s cílem poukázat na ekologické projekty a nápady, ocenila za svoji existenci už desítky firem, pro něž je životní prostředí důležité. Letos se do soutěže dokonce přihlásil hypermarket, což je pozitivní, protože nákupní řetězce si zatím s ekologickým provozem příliš hlavu nelámaly,“ říká Vladimíra Glaserová z organizačního týmu soutěže E.ON Energy Globe.

Absolutním vítězem ekologické soutěže E.ON Energy Globe je pražský úsporný dům s mokřadní střechou

Ekologická prádelna a šetrný hypermarket

Pro příklady společností, jež to se životním prostředím v České republice myslí vážně, není třeba chodit daleko. V letošním ročníku soutěže E.ON Energy Globe vyhrála v kategorii Firma ekologická prádelna z Olomouce, která pro zajištění šetrného provozu používá úsporné pračky a horkovodní sušičky. „Využíváme technologické postupy a tekuté detergenty, jež jsou v souladu s platnými předpisy České republiky a Evropské unie. Naši zákazníci oceňují kvalitně a šetrně vyprané prádlo za rozumnou cenu. Věříme, že nám náš přístup přivede nové zákazníky, kteří nejsou lhostejní k životnímu prostředí,“ uvádí Roman Chlopčík ze společnosti BSB Prádelny.

Ekologická prádelna porazila v letošním klání prodejnu nové generace Lidl v Průhonicích, která svůj provoz postavila na ekologických principech. Hypermarket využívá tepelná čerpadla se zpětným získáváním tepla, budova má díky moderním stavebním materiálům lepší tepelně-izolační vlastnosti a uvnitř i ve venkovních prostorách je instalované LED osvětlení. „Očekáváme pokles nákladů za energie. Investici do úsporných technologií při výstavbě nových prodejen chápeme jako vklad do budoucna. Naším dlouhodobým cílem je, aby odpovědnost a udržitelnost nebyla něco navíc, ale pevnou součástí všeho, co děláme,“ uvádí Zuzana Holá z průhonického Lidlu.

Soběstačný hotel a farma

V loňském ročníku E.ON Energy Globe zvítězil v kategorii Firma soběstačný Hotel Na Farmě, jenž je propojený s farmou a bioplynovou stanicí, což umožňuje zachovávat přirozený koloběh: co se vyprodukuje, to se také spotřebuje, a zužitkovány jsou i veškeré odpady.

Na farmě v Choťovicích nedaleko Poděbrad chovají 2 000 prasat a 180 kusů skotu. Teplo, které vyrobí bioplynová stanice, je rozváděno do poroden prasat, takže prasnice se selaty leží na vyhřívané podlaze. Protože je chov prasat kvalitnější, není nutné zvířata tak často léčit. „Naše bioplynová stanice vyrobí 835 kilowattů za hodinu. Vytopíme celou farmu, bourárnu masa, kanceláře, dílny i hotel. A 93 procent energie, kterou stanice za rok vyrobí, ještě vracíme do distribuční sítě,“ říká Ondřej Sulženko, ředitel Hotelu Na Farmě.

Vzájemná inspirace a ekologické nápady

Ekologických projektů, jež jsou realizované z vlastní iniciativy firem, v České republice rok od roku přibývá a zvyšuje se též jejich kvalita. „Věříme, že se podnikatelé v České republice mohou v oblasti ekologických opatření inspirovat navzájem. Sdílet nápady a oceňovat ty nejlepší z nich je konec konců i cílem soutěže E.ON Energy Globe. Doufáme, že se nám podaří úspěšné projekty dostat do většího povědomí veřejnosti,“ uzavírá Vladimíra Glaserová.