Dnes je 10. 12. 2022

Finanční podpora otců pečujících o děti

Autor: Redakce
Rubrika: Cestování
Čvn 27th, 2016
0 komentářů

Projde-li úspěšně legislativním procesem vládní návrh, budou mít otcové příští rok nárok na týdenní otcovskou dovolenou. Finanční podpora rodin s dětmi je již nyní v Česku velmi vysoká a otcové mohou čerpat mateřskou a pobírat rodičovský příspěvek.

Vládní návrh počítá se změnami v zákoně o nemocenském pojištění, které by umožňovaly otci dítěte nastoupit v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo dne převzetí dítěte do péče na týdenní placenou otcovskou dovolenou. „Otcovské by činilo 70 % denního vyměřovacího základu, zjednodušeně řečeno by se vypočítávalo stejným způsobem jako mateřská,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Otec může čerpat mateřskou

Nastávající maminka pobírá v Česku při splnění zákonných podmínek od 6. až 8. týdne před očekávaným dnem porodu mateřskou. Doba čerpání mateřské činí 28 týdnů, při vícečetném porodu 37 týdnů. Nárok na ni mají ty zaměstnankyně, jimž trvá v den nástupu na mateřskou pracovní poměr nebo které nastupují na mateřskou ve 180 denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání a jejichž účast na nemocenském pojištění   trvala alespoň 270 dní v posledních dvou letech. Samostatně výdělečně činné ženy musejí být účastny na dobrovolném nemocenském pojištění 180 dní v období jednoho roku před porodem a rovněž mít zaplacené nemocenské pojištění alespoň 270 dní během posledních dvou let. Mateřskou však může v Česku pobírat i otec. „Otec může ženu na mateřské vystřídat nejdříve po skončení šestinedělí. Podmínkou je podepsání písemné dohody s matkou dítěte, že bude otec o dítě pečovat. Mimo to musí otec pro čerpání mateřské splnit stejné podmínky jako matka dítěte,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Rodičovský příspěvek

Na výplatu mateřské navazuje rodičovský příspěvek. Zatímco pro přiznání nároku na mateřskou musejí být splněny zákonné podmínky, pro čerpání rodičovského příspěvku žádné speciální podmínky stanoveny nejsou. Například studentky nebo dlouhodobě nezaměstnané maminky nemají na mateřskou nárok, protože nesplňují podmínku pojištění, rodičovský příspěvek však dostanou. Rodičovský příspěvek náleží otci nebo matce při péči o nejmladší dítě v rodině, a to až do vyčerpání souhrnné částky 220 000 Kč, nejdéle ovšem do 4 let věku dítěte. Splní-li alespoň jeden z rodičů podmínku pojištění, pak je možné vybrat si délku pobírání rodičovského příspěvku, a tím i jeho měsíční výši. Ta nesmí překročit 70 % předešlé hrubé mzdy a může činit maximálně 11 500 Kč měsíčně. Když ani jeden z rodičů nesplňuje podmínku pojištění, potom je rodičovský příspěvek ze zákona pobírán 4 roky. „Otcové mají v Česku nárok na rodičovskou dovolenou stejně jako matky a během rodičovské dovolené též pobírají rodičovský příspěvek. Legislativa umožňuje i vzájemné vystřídání rodičů,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Podmínky jsou v Česku příznivé

Výše mateřské závisí na předchozím příjmu rodiče. Kupříkladu u mzdy ve výši 20 000 Kč v rozhodném období činí měsíční mateřská 13 830 Kč. Rodiče s nižšími příjmy mají též nárok na porodné na první a druhé dítě. Na mateřskou navazuje rodičovský příspěvek, který je rovněž poměrně vysoký, zvláště při zvolení varianty jeho čerpání po kratší dobu. Doba péče o dítě do 4 let věku je navíc hodnocena pro důchodové účely a zdravotní pojištění je placeno státem. Druhý z výdělečně činných rodičů může dále při výpočtu měsíční čisté mzdy uplatňovat velmi vysoké daňové zvýhodnění, které se za kalendářní rok 2016 oproti roku 2015 ještě zvýšilo – na první dítě nyní činí 1 117 Kč, na druhé 1 417 Kč a na třetí a další dítě 1 717 Kč měsíčně. Pokud druhý z manželů pobírá během roku pouze rodičovský příspěvek a vlastní roční příjmy nepřesahují 68 tisíc Kč, tak je možné v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem uplatnit vysokou daňovou slevu na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč. „Případné schválení vládního návrhu a zavedení otcovské finanční podmínky pro rodiny s dětmi ještě zlepší. Nižší porodnost tak nebude možné vysvětlovat finančními důvody,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.