Dnes je 22. 06. 2024

Jak je to s daňovými slevami při nástupu do prvního zaměstnání?

Autor: Redakce
Rubrika: Finance
Zář 17th, 2018
0 komentářů
Daňové slevy a první zaměstnání

Mnozí vysokoškoláci již během studia pracují, a to nejen na pracovní dohody, ale třeba i na zkrácený úvazek, který lze skloubit se studiem. Jaké daňové slevy mohou uplatnit? A jak je to s daňovými slevami při nástupu do prvního zaměstnání?

Všichni daňoví poplatníci mají nárok na základní daňovou slevu na poplatníka, která zarok 2018 činí 24 840 Kč, měsíčně tedy 2 070 Kč. Výdělečně činní studenti si k ní mohou uplatnit ještě i daňovou slevu na studenta ve výši 4 020 Kč za rok 2018. Zaměstnaní studenti mohou tuto slevu též uplatnit měsíčně, a to v částce 335 Kč. Mzdové účetní je však v takovém případě nutné doručit potvrzení o studiu. „Nárok na obě daňové slevy vzniká pracujícím studentům i při práci na dohodu o provedení práce či pracovní činnosti. Obě daňové slevy je možné uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele, u něhož je podepsáno prohlášení k dani,“ upřesňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Nemůže vzniknout nárok na daňový bonus

Při uplatnění slevy na poplatníka a studenta se neplatí v daném měsíci na dani z příjmu nic až do hrubé mzdy nebo hrubé odměny ve výši 11 940 Kč. Je-li ovšem hrubá mzda nebo hrubá odměna nižší, nevzniká nárok na daňovou vratku. Z důvodu uplatnění slevy na studenta a poplatníka totiž nemůže vzniknout nárok na finanční plnění od státu formou daňového bonusu, neboť tyto slevy snižují daňovou povinnost maximálně do nuly.

Výdajový paušál a daňové slevy

Práce po část roku a daňové slevy

V daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně se uplatňuje daňová sleva na poplatníka vždy v plném rozsahu. Stejně tak se při splnění podmínky studia uplatní v plném rozsahu i sleva na studenta, a to i tehdy, kdyby výdělečná činnost trvala pouze po část roku. Studenti, kteří nastoupili v průběhu roku 2018 do zaměstnání a neuplatní tedy daňovou slevu na poplatníka a daňovou slevu na studenta při výpočtu měsíčních záloh v plném rozsahu, budou mít nárok na daňovou vratku po provedeném ročním zúčtování daně za rok 2018. „Například student pracující na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 18 000 Kč od září do prosince 2018 odvede za tyto čtyři měsíce na daňových zálohách 4 900 Kč a po provedeném ročním zúčtování daně za rok 2018 obdrží daňovou vratku 4 900 Kč právě z důvodu uplatnění daňové slevy na poplatníka a na studenta v plném ročním rozsahu,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Čtyři důvody, proč je výhodné zvyšovat daňové zvýhodnění

Podnikající studenti a daňové slevy

Výkon samostatné výdělečné činnosti během studia je výhodný, neboť se pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění považuje za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění tak nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Podnikající studenti rovněž uplatňují daňové slevy vždy až za celý kalendářní rok v daňovém přiznání. I když samostatnou výdělečnou činnost vykonávají třeba jen po část roku, náleží jim daňová sleva na poplatníka vždy v celé roční částce 24 840 Kč. Při splnění podmínky studia po celý rok pak mohou uplatnit i daňovou slevu na studenta ve výši 4 020 Kč. „Z důvodu uplatnění těchto dvou daňových slev tudíž podnikající studenti neplatí daň z příjmu až do ročního hrubého zisku 192 400 Kč,“ vypočítává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Druhá práce během prázdnin a daně