Dnes je 24. 07. 2024

Češi vloni projevili nebývalý zájem o tepelná čerpadla, teď poptávka stagnuje. Znovu by ji mohl vzbudit plánovaný zákaz kotlů

Autor: Redakce
Rubrika: Cestování
Čvn 13th, 2024
0 komentářů

Poptávka po tepelných čerpadlech v České republice v posledních letech strmě rostla. Nejvýrazněji pak v letech 2022 a 2023, kdy se celkem prodalo více než 110 tisíc kusů. Důvodem byly především turbulentní změny v cenách energií a obavy o stabilitu dodávek nerostných surovin. S poklesem cen plynu a změnami v dotačních pravidlech státu však zájem o tepelná čerpadla ochladl. Opět oživit by jej mohl plánovaný zákaz prodeje některých kotlů, jenž ovlivní plány jak majitelů novostaveb, tak i těch, kteří se chystají k rekonstrukci.

Tepelnými čerpadly se jen za loňské první pololetí vybavilo na 40 tisíc tuzemských domácností a firem, což znamená zhruba 60procentní nárůst oproti roku 2022. „Prudký vzrůst zájmu byl tehdy způsoben zejména oprávněnou obavou o stabilitu dodávek nerostných surovin po vypuknutí konfliktu na Ukrajině,“ vysvětluje Jan Potucký, ředitel Asociace pro využití tepelných čerpadel. „Poptávka se ale nyní vrací na původní úroveň, ačkoliv podobná situace by mohla vlivem geopolitických událostí nastat znovu. Za rohem jsou navíc výzvy jako dekarbonizace či postupný konec fosilních paliv, které mohou do ekonomiky vytápění významně promluvit,“ dodává.

Zájem o tepelná čerpadla tak aktuálně stagnuje. Trend lze přitom pozorovat na celoevropské úrovni a týká se jak firem, tak i domácností. „Faktorem, který jistě přispěl k poklesu zájmu o tento typ vytápění, je cena plynu, která je v porovnání s elektřinou neudržitelně nízká. Zásadní roli pak hrají dotační podmínky. Například pro výměnu plynového kotle nastavil stát z našeho pohledu příliš mnoho omezení, která nemají ani v žádné z okolních zemí. Přitom je evidentní, že evropská klimatická politika směřuje k další regulaci tohoto typu vytápění. Už za tři roky má zatížit paliva pro domácnosti a firmy emisní povolenka,“ komentuje situaci Potucký.

Zákaz kotlů vyvolá zájem o náhradu tepelnými čerpadly

Pro domácnosti a firmy představují tepelná čerpadla efektivní, úsporný a zároveň udržitelný způsob vytápění. Výhodné jsou ale i pro stát, jemuž pomáhají plnit nastavené dekarbonizační cíle. Potucký předpokládá, že zájem o tepelná čerpadla v dohledné době opět poroste. „Impulsem by mohla být nová opatření pro podporu rozvoje využití tepelných čerpadel, o kterých aktuálně jednáme. Vliv bude mít jistě i zářijový zákaz kotlů 1. a 2. emisní třídy a povinnost jejich nahrazení ekologičtějšími zdroji. Při náhradě tepelným čerpadlem lze na jeho pořízení získat dotaci až 180 tisíc korun. Nízkopříjmové domácnosti přitom mohou prostřednictvím dotace pokrýt až 95 procent pořizovacích nákladů,“doplňuje.

Chystaný zákaz některých kotlů ovlivní v rozhodování o pořízení tepelného čerpadla nejen majitele novostaveb, ale také vlastníky nemovitostí určených k rekonstrukci. Ještě donedávna byla čerpadla spojována především s podlahovým vytápěním, své uplatnění však nyní nacházejí i při úpravách starších nemovitostí, ve kterých jsou v drtivé většině otopné systémy s radiátory. A to i přesto, že dlouhodobě bylo toto spojení vnímáno jako méně vhodné. Mnohdy se totiž stávalo, že se tepelná pohoda snížila v důsledku nedostatečné teploty vody v systému a s tím spojeného snížení výkonu otopných těles, protože vytápění prostřednictvím kotle na fosilní paliva se plánovalo na vysokou teplotu v malých radiátorech.

Nové radiátory bez rekonstrukce

Tepelná čerpadla totiž pracují s mnohem nižší teplotou vody, a proto je při výměně starého kotle vhodnější investovat i do moderních nízkoteplotních radiátorů, které s tepelným čerpadlem představují ideální spojení. „Speciální otopná tělesa umožňují instalaci na stávající otopný systém a pomocí integrovaných ventilátorů dokážou tepelný výkon zvýšit až o 60 procent. Díky tomu zajistí dostatečnou tepelnou pohodu i při použití v nízkoteplotním otopném systému,“popisuje nový model radiátoru RADIK V-POWER Luboš Rydlo, produktový specialista ze společnosti KORADO. „Ve srovnání s podlahovým vytápěním nebo s běžným radiátorem ventilátory zkracují fázi nahřívání a rychleji zajistí tepelný komfort a pohodu,“ doplňuje Rydlo. Každý ventilátor má spotřebu pouhý 1 watt a je velmi tichý. Při třetím stupni výkonu dosahuje hlučnosti maximálně 27 decibelů a díky tomu je při běžném provozu v domácnosti téměř neslyšný.

Majitelé starších nemovitostí mohou bez obav vyměnit neekologický kotel za tepelné čerpadlo, aniž by je čekala složitá rekonstrukce otopné soustavy. Existuje totiž velmi rychlá možnost, jak si vylepšit stávající radiátory bez složité a finančně náročné rekonstrukce. Předpokladem však je, že vlastní starší typy těles KORADO. Ty se totiž mohou rozšířit o unikátní sadu RADIK V-POWER SET, která díky své konstrukci umožňuje dodatečnou instalaci na stávající otopná tělesa. „Tato sada je plně kompatibilní s dříve používanými otopnými tělesy RADIK s délkou do 2 000 milimetrů a typem 22 (hloubkou 100 milimetrů),“ vysvětluje možnost rychlé inovace radiátorů Luboš Rydlo. Součástí setu jsou všechny potřebné komponenty, což zajišťuje bezproblémovou montáž a okamžitý provoz. Součástí je rovněž nová čelní deska, aby renovace radiátoru byla kompletní.

Ani vysoké letní teploty nezaskočí

Podle posledních průzkumů je průměrná globální teplota až o 1,03 °C vyšší, než byla na konci 19. století. Mnoho domácností tak hledá možnosti, jak v horkém letním počasí místnosti zchladit. To mohou zajistit některá tepelná čerpadla, která umožňují dodávat do otopné soustavy chladnou vodu. Radiátor s ventilátory pak dokáže místnosti dochlazovat. „Ovládání topení či chlazení je velmi snadné. Stisknutím tlačítka na ovládacím panelu se jednotka přepne do požadovaného režimu,“ vysvětluje funkce radiátoru RADIK V-POWER Luboš Rydlo. V případě horkého počasí se prostřednictvím ventilátorů vhání do místnosti chladný vzduch. „V režimu dochlazování umí radiátor pracovat s chladnější vodou, kterou některé druhy tepelných čerpadel dokážou dodávat do otopné soustavy pro dochlazování budovy,“ říká Luboš Rydlo. Díky integrovaným snímačům teploty jak radiátoru, tak i okolního prostředí je celý systém zcela bezobslužný a automatický.