Dnes je 17. 04. 2024

Brno jako jediné město v republice využívá pro kontrolu stožárů veřejného osvětlení zařízení od společnosti Mastap. Službu nabízí i ostatním municipalitám

Autor: Redakce
Rubrika: Cestování
Bře 5th, 2024
0 komentářů

Město Brno v současnosti spravuje více než 34 tisíc stožárů veřejného osvětlení. Technické sítě Brno, městská společnost, která je za správu světelných míst v Brně zodpovědná, k jejich pravidelné revizi využívá speciální zařízení od společnosti MASTAP GmbH, jež nabízí rychlé bezdrátové měření s přehlednými a okamžitě dostupnými výsledky. Tento systém se v Brně natolik osvědčil, že při volných kapacitách jsou jeho služby nabízeny i ostatním municipalitám.

Ve druhém největším městě České republiky je všech více než 34 tisíc stožárů veřejného osvětlení díky MASTAPu již prověřeno. To ovšem neznamená, že by systém ztratil využití. „Stožár je po měření podle výsledku nutné kontrolovat znovu za 4 až 8 let. Životnost sloupů je nastavena na 34 let, každým rokem jich stovky měníme. Tento výběr umožňuje zejména jejich kontrola, která probíhá dle nastaveného časového plánu,“upřesňuje Josef Šaroun, provozně-technický ředitel Technických sítí Brno.

Okamžitá a dlouhodobá data

Přechod na certifikované měřicí zařízení MASTAP v roce 2016 si Šaroun chválí. Pracovníkům Technických sítí Brno podle něj usnadňuje práci a šetří čas. „Kromě těchto benefitů máme také výsledky měření ihned k dispozici, navíc jsou data dlouhodobě uchovatelná. Vedle významného zvýšení bezpečnosti jsme získali nástroj pro maximálně efektivní plánování obnovy distribuční sítě veřejného osvětlení v Brně,“ dodává Šaroun.

Díky zařízení MASTAP dokážou odborníci z TSB ohodnotit stav stožárů a zařadit je do pěti kategorií. Stožáry v první kategorii jsou v pořádku a další měření u nich může proběhnout až za osm let. U stožárů ve druhé kategorii měření odhalilo drobné vady, ale i u nich lze další kontrolu provést za osm let. Středně poškozené stožáry spadají do třetí kategorie, kontrolou musejí projít nejpozději za čtyři roky, zároveň je nutné je dlouhodobě sledovat. Stožáry v horším stavu pak náleží do čtvrté kategorie s kontrolou za rok. Pátá kategorie značí nutnost výměny nejpozději do půl roku.

MASTAP našel využití v Mariánských Lázních nebo Plzni

Díky tomu, že data jsou k dispozici ihned a Brno tento systém využívá již osm let, jsou všechny stožáry minimálně jednou prověřeny. TSB se proto rozhodly, že v období, kdy mají volné kapacity, nabídnou systém i ostatním městům. Tuto možnost již mimo jiné využily Mariánské Lázně nebo Plzeň.

„Nabídky ke kontrole našich stožárů pomocí zařízení MASTAP jsme využili koncem března minulého roku. Zkontrolovali jsme 64 stožárů, přičemž dva z nich musely být vyměněny okamžitě, tři stožáry byly zatím ponechány s výstrahou a budou vyměněny v následujících měsících a u ostatních víme, že díky výsledkům měření je musíme vyměnit do tří až pěti let. Za spolupráci a nabídku vyzkoušení zařízení MASTAP Technickým sítím Brno děkujeme,“ říká Josef Smolík, vedoucí střediska veřejného osvětlení a přípravy výroby v Plzeňských městských dopravních podnicích, které mají v západočeském městě veřejné osvětlení na starost.