Dnes je 20. 07. 2024

Brněnská cesta mezi elitu Evropy – sdílení zdrojů, mozků, nástrojů i know-how

Autor: Redakce
Rubrika: IT
Kvě 6th, 2021
0 komentářů

Silicon Valley v Kalifornii, La Défense v Paříži nebo například City Business Centre v Londýně. To je jen krátký výčet z mnoha hypermoderních businessových čtvrtí, kde se tvoří a vyvíjí budoucnost. V České republice najdeme podobně se rozvíjející centrum v Brně. V tamním Technologickém parku sídlí špičky z různých průmyslových odvětví a díky spolupráci s univerzitami, které jsou v areálu rovněž zasídlené, zde vzniká unikátní prostor, který získává světové renomé.

Brno bylo vždy považováno za studentské město, případně jako město veletrhů, díky textilnímu průmyslu bývalo označováno jako moravský nebo také dříve jako rakouský Manchester. V nedávné minulosti se ale vedení města muselo rozhodnout, jakou cestou se do budoucna vydat. Vsadilo na kombinaci akademické sféry, která zde má velmi silné kořeny, vědy, výzkumu a inovací. Ideální podmínky pro tento koncept byly vytvořeny právě Technologickém parku Brno (TPB).

Sdílení jako hudba blízké budoucnosti

Důvodem, proč světové firmy, mezi které patří například IBM, Hewlett-Packard nebo Vodafone, hledají zázemí v Brně je hned několik. Kromě strategické polohy uprostřed Evropy, vysoké koncentraci mozků díky spolupráci s několika fakultami Vysokého učení technického, je to také koncept sdílení. „Takzvaný sharing velmi dobře funguje v těch největších businessových centrech světa a TPB není výjimkou. Kromě zázemí mezi sebou firmy sdílí také nejrůznější vybavení a know-how. Studenti zde podstoupí během studia stáže a praxe a po absolvování jich většina zůstává pracovat ve firmách, kde se při praxích osvědčili. I proto mohou využít  nabyté zkušenosti ve více firmách najednou, což je velmi žádaný efekt, který si společnosti chválí,“ říká Jitka Sládková, ředitelka strategického rozvoje a marketingu z Technologického parku Brno.

Brno mezi špičkou v rámci vesmírného průmyslu

Díky firmám zasídleným v Technologickém parku patří Brno mezi světovou špičku v rámci vesmírného průmyslu. Ačkoliv by se mohlo zdát, že kvůli tomu, že v TPB působí několik firem z jednoho odvětví, zde bude silný konkurenční boj, opak je pravdou.

Vysoká koncentrace firem působících v kosmickém průmyslu nám umožňuje užší spolupráci s mnoha institucemi napříč vědeckými oblastmi. Významnou výhodou je, že sídlíme v jedné budově spolu s firmou SAB Aerospace, se kterou sdílíme integrační halu s certifikací ISO8 s jeřábem pro montáž větších dílů letového hardwaru. S firmou SAB Aerospace spolupracujeme na inovativním vypouštěči satelitů, jež umožňuje přepravovat současně až šestnáct satelitů do 400 kilogramů. Tento nový typ dispenseru umožňuje přístup do vesmíru i mnoha institucím, které si nemohou z finančních důvodů dovolit letět do kosmu samostatně ,“ přibližuje formu spolupráce Luděk Graclík, jednatel firmy G.L. Electronic, která nabízí kompletní realizaci Hi-Rel elektronických přístrojů a kabelových svazků v průmyslovém sektoru aerospace.

Mezioborová spolupráce s univerzitami

Sdílení vědomostí, zkušeností a know-how neprobíhá v Technologickém parku pouze v rámci jednoho oboru. Společnost Underground Food, která je dodavatelem hmyzího proteinu pro moderní a nutričně vyváženou výživu pro domácí mazlíčky a chovná zvířata, v prostorách TPB spolupracuje s Chemicko-technologickou fakultou Vysokého učení technického, ale například i s odborníky z Mendelovy univerzity. „Prostory v Technologickém parku umožňují zajištění vysokých veterinárních a hygienických standardů. Velkou předností je flexibilita využívání prostor s ohledem na růst produkce a sdílené prostředí s dynamickými firmami jiných oborů,“ uvádí obchodní ředitelka Underground Food Silvie Satrapová.

Nastolenou cestu sdílení chce TPB, v jehož prostorách je v současnosti zasídleno třicet osm firem, které zaměstnávají více než sedm tisíc pracovníků, praktikovat i v nejbližší budoucnosti. „Je to směr, který funguje ve všech světových centrech. Rádi hledáme inspirací u těch nejlepších a největších. Paříž má svou La Défense, Londýn má City Business Centre, které je co se týče inovací známé jako evropské Silicon Valley. Brno má díky TPB La Défense i Silicon Valley v jednom. Vysoká úroveň businessu, kvality, inovací, ale i architektury s důrazem na ekologii. Navíc spolupráce s univerzitami i vysoká koncentrace mozků, které tu po dokončení studia zůstávají, nás posouvá na ještě vyšší úroveň. Naší ambicí je patřit mezi světovou špičku a věříme, že do ní máme velmi dobře nakročeno,“ uzavírá Sládková.