Dnes je 29. 03. 2023

Banky posuzují úvěrovou historii stále přísně

Autor: Redakce
Rubrika: Finance
Dub 2nd, 2014
0 komentářů

Banky si u žadatelů o úvěr ověřují jejich současnou i minulou úvěrovou situaci v úvěrových registrech. Registrů existuje několik a člověk se do nich může dostat velmi jednoduše. Nečekaný vroubek v některém z registrů pak může zhatit získání hypotéky a připravit vás například o již zaplacenou zálohu realitní kanceláři.

V České republice existuje několik úvěrových registrů, které obsahují údaje různého zaměření. Obsahují informace o dlužnících, ale i lidech již bez závazků, o výši získaného úvěru, výši splátek i o zpožděných či neuhrazených splátkách.

Banky jsou v posuzování negativních záznamů v registrech stále přísné

V praxi neplatí někdy zmiňovaná skutečnost, že banky jsou postupem času benevolentnější v posuzování záznamů v registrech. „Banky registry kontrolují stále přísně. Nepozorujeme žádné ústupky z jejich standardů. Existují však banky, které definují, jaké záznamy v registrech budou tolerovat, některé naopak mají zcela individuální přístup ke každému klientovi,“ uvádí Jan Kruntorád, předseda představenstva společnosti Gepard Finance. „Je proto vhodné situaci řešit prostřednictvím kvalitního hypotečního makléře, který sice nedokáže s bankou vyjednat vstřícnější postoj, ale umí zprostředkovat úvěr od správné banky. Gepard Finance nabízí úvěry od všech hypotečních bank,“ dodává Jan Kruntorád.

Jak předejít neschválení hypotéky

Pokud klient zamýšlí použít hypotéku na koupi nemovitosti, mnohdy stojí před problémem, jak získat jistotu, že peníze, které již vynaložil, nebyly zaplacené zbytečně. Může se totiž stát, že banka klientovi hypotéku kvůli negativním záznamům v registru nakonec neschválí. To může být problém například v situaci, kdy již byla uhrazena záloha realitní kanceláři. Následné neschválení hypotéky totiž znamená, že klient o zaplacené peníze přišel.

 „Pokud si klient není jistý ohledně své úvěrové historie, určitě by se měl v prvé řadě zajímat o to, zda mu banka žádost o hypotéku schválí. Až poté lze podnikat další kroky,“ upozorňuje Jan Kruntorád.  „Obraz své platební morálky v bankovním registru si může každý zjistit na základě žádosti a uhrazení poplatku. To je ale zbytečně komplikované. Našim klientům jsme schopni zjistit u banky jejich aktuální situaci a oni pak můžou v případě bezproblémové úvěrové historie pokračovat v zařizování dalších věcí souvisejících se žádostí o úvěr,“ dodává Jan Kruntorád.

Hypotéka naopak vám dá jistotu

Hypotéka naopak představuje elegantní řešení hned ve dvou životních situacích. Prvně v praxi, kdy klient potřebuje velmi rychle reagovat na nabídku na trhu. Pokud má o nějakou nemovitost zájem, je nucen rychle složit zálohu, aby měl vybranou nemovitost rezervovanou. Další situací je právě eliminace rizika negativních záznamů v registrech. Hypotéka naopak totiž znamená předem schválený úvěr garantovaný po stanovenou dobu.  „Banka posoudí klientovu bonitu a ve smlouvě mu garantuje schválený maximální úvěrový rámec. Současně si samozřejmě prověří jeho úvěrovou historii,“ uvádí Jan Kruntorád. „Pokud je vše v pořádku, banka se následně zaváže poskytnout klientovi hypotéku v následujících až devíti měsících. Klient má tedy jistotu, že hypotéku skutečně získá, jakmile najde vhodnou nemovitost,“ dodává Jan Kruntorád.