Dnes je 1. 12. 2023

Arval spustil Total Fleet, umožní srovnání služeb leasingových společností

Autor: Redakce
Rubrika: nejčtenější
Kvě 17th, 2017
0 komentářů

Klienti leasingových společností mohou nově srovnat jejich služby a vybrat si tak nejvýhodnějšího dodavatele. Umožňuje to projekt Total Fleet, díky kterému získají souhrnný přehled informací týkajících se jejich vozového parku. Novou platformu spouští jedna z předních světových leasingových společností Arval, spravuje ji ale nezávislá externí IT firma. Nová služba poskytuje fleet manažerům firem, kteří spolupracují s několika leasingovými společnostmi, souhrnný pohled na klíčové indikátory týkající se jejich vozového parku.

Klienti, kteří spolupracují s více leasingovými společnostmi, budou nově osvobozeni od nutnosti tvořit souhrny všech údajů z různých zdrojů. Tím se usnadní jejich strategické rozhodování. Budou totiž moci vzít v úvahu všechny klíčové aspekty celého vozového parku, a to nezávisle na tom, od koho služby odebírají. „Věříme, že v konečném důsledku budou klienti profitovat z jednotného tržního řešení a naše firma je připravena vést otevřená jednání s ostatními leasingovými společnostmi tak, aby platforma získala na trhu postavení jako sdílené řešení pro naše odvětví,” uvedl Philippe Bismut, generální ředitel společnosti Arval.

Total Fleet poskytne firmám rychlý a intuitivní přehled na základě čtyř klíčových indikátorů výkonnosti. Ten sleduje vozový park, náklady, využívání vozidla a společenskou odpovědnost, mezi kterou patří emise oxidu uhličitého a uhlíková stopa. Platforma Total Fleet bude během roku 2017 postupně spuštěna ve všech zemích, kde Arval působí abtedy i v Česku. Bude tak zpřístupněna pro lokální i mezinárodní klienty. Díky uživatelsky přívětivému a intuitivnímu způsobu navržení je nahrávání údajů i vytváření strategických zpráv jednoduché a snadno se ovládá. Firmy, které službu testovaly v pilotní fázi,si ji pochvalovaly.

„Doufáme, že iniciativu nyní podpoří další leasingové společnosti, aby byla přínosem jak pro koncové zákazníky, tak pro všechny subjekty řešící správu vozového parku. Příležitost zjednodušit reporting a docílit větší standardizace údajů a transparentnosti napříč různými trhy a u různých partnerů, je vnímána jako možnost poskytnout službu se skvělou přidanou hodnotou,” uvedl jeden z klientů.

Podle generálního ředitele Arvalu Philippe Bismuta je cílem reagovat na měnící se potřeby klientů a vytvářet pro ně hodnotu. “Total Fleet je nejlepším způsobem, jak může kterýkoli klient s více dodavateli, redukovat zatížení svých fleet manažerů a jak může být schopen analyzovat celý vozový park tak, aby mohl dělat ta správná rozhodnutí,” uvedl Bismut.

Jak platforma funguje?

Total Fleet splňuje veškeré nezbytné požadavky, pokud jde o právo hospodářské soutěže a ochranu údajů. Platforma je spravována, udržována a řízena nezávislým poskytovatelem IT služeb. Poté, co pronajímatelé daného klienta obdrží jeho žádost o zadání údajů do platformy, mohou přímo přejít do Total Fleet, kam nahrají údaje o svém vozovém parku. Tyto údaje a zprávy jsou přístupné pouze klientům. Ani společnost Arval, ani ostatní pronajímatelé k nim nemají přístup. Za současného stavu společnost Arval očekává, že po žádosti klienta o zadání údajů do platformy, se ostatní pronajímatelé vynasnaží co nejlépe vytvořit a nahrát údaje v zadaném časovém rozmezí a zajistit, aby klienti dostali údaje v té nejlepší kvalitě. Za tímto účelem společnost Arval vytvořila standardizovaný soubor údajů, které jsou již v současné době z velké části dostupné v rámci různých nástrojů na trhu. Tím chce zajistit, že klienti dostanou takové informace, aby mohli přijímat strategická rozhodnutí o svých vozových parcích.