Dnes je 22. 09. 2023

6 klíčových kroků k chytrému městu

Autor: Redakce
Rubrika: Finance
Čvn 1st, 2016
0 komentářů

Elektromobily v ulicích, úsporné veřejné LED osvětlení nebo elektronický naváděcí systém na parkoviště se v některých českých městech stávají realitou. Koncept Smart Cities přetváří v realitu například Písek, Brno nebo Volyně. Náročné projekty, jejichž výsledkem bude chytré město s příjemným životním prostředím, vyžadují koordinaci na vysoké úrovni a propojení odborníků z celé řady oblastí.

Koordinace

Pro rozvoj Smart City je klíčové překlenutí rozdílů mezi tradičními a digitálními technologiemi, které povedou k udržitelnému životu ve městě. Důležitý je postoj samosprávy, která přejímá roli integračního prvku, navrhuje řešení a spolupracuje s odborníky. Je například nutná kooperace Městských služeb při výběru dodavatele osvětlovacích zdrojů, součinnost s památkáři města při respektování oblastí s památkami, a zejména s dopravními odborníky,“ říká Josef Knot, místostarosta města Písek.

Studie

Pro efektivní spolupráci jsou důležité dohody klíčových městských podniků a organizací. S tím souvisí identifikace organizací, které budou plnit konkrétní úlohu při rozvoji města. Nutné je specifikovat, jaké informační technologie město potřebuje, a podle nich posléze investice naplánovat. Zpracování studie by se měli zhostit odborníci, kteří rozpoznají nedostatky a nabídnou řešení. Už 19 městům podala v této oblasti pomocnou ruku společnost E.ON. „Vzhledem ke svému know-how klademe v těchto projektech důraz na témata s inteligentní energetikou,“ uvádí Lukáš Svoboda ze společnosti E.ON.

Elektromobilita

Nezůstává přitom jen u slov. Když se společnost E.ON stala partnerem města Písek v projektu Smart City, zapůjčila městu elektrovozidlo Smart. „Vůz využívala městská policie a velmi si ho chválila pro nízké provozní náklady i tichý chod,“ dodává Josef Knot. Dalším tématem se pro Písek stala instalace dobíjecích stanic pro elektromobily. První z nich byla již instalována do areálu Technologického centra Písek a je veřejnosti přístupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Na dvou vyhrazených parkovacích místech lze nabít elektromobily všech velikostí. „Dobíjecí stanici, která je ve vlastnictví našeho města, vnímáme jako další krok v rozvoji elektromobility nejen v Písku, ale v celé České republice, kde je v současnosti v provozu zhruba 200 elektromobilů a přibližně stejný počet stanic,“ dodává místostarosta jihočeského města. Písek brzy plánuje instalaci dalších nabíjecích stanic pro vozy i pro elektrokola.

Doprava

Pokud zůstaneme u jihočeského Písku, který je v konceptu Smart City průkopníkem mezi městy v České republice, dopravu by zde měl zlepšit například i naváděcí systém pro parkoviště. Počítá se také s technologií pro sledování intenzity dopravy. Výsledkem budou například data, která město využije pro plánování oprav silničních komunikací, a to s ohledem na frekvenci jejich využívání. „Stranou našeho zájmu nezůstává ani MHD. Nové technologie zjednoduší plánování dopravy a online sledování hromadné dopravy nám zase pomůže zamezit zdržení v dopravních zácpách,“ vypočítává Josef Knot.

Podpora

Rozpočet měst a obcí, které se rozhodnou pro koncept Smart City, mohou podpořit různé granty nebo dotace. „V současné době existuje řada možností, náročné ale bývá se k relevantním informacím dostat a v nabídce se zorientovat. Doporučit lze různé databáze, kde lze potřebné informace získat,“ říká Petra Tupá ze společnosti E.ON. Při realizaci projektů chytrého města se lze opřít též o silné partnery, ať už to jsou české firmy, nadnárodní korporace, nebo univerzity sdružené v platformě Czech Smart City Cluster. Mezi zakládající členy tohoto klastru patří společnosti E.ON, Schneider Electric, ČVUT, Česká spořitelna nebo Technologické centrum Písek. Ze státních institucí je konceptu chytrého města nakloněno například ministerstvo životního prostředí.

Společnost

Město tvoří především lidé a koncept chytrého města představuje společenskou změnu, která vyžaduje i změnu přístupu k veřejnému prostoru. „Přestože samotný koncept Smart City byl zastupitelstvem města Písku schválen jednohlasně, částečně ještě stále narážíme na určité pochybnosti od části veřejnosti,“ říká Josef Knot.