Dnes je 6. 12. 2022

5 praktických rad, jak se vypořádat s následky povodně

Autor: Redakce
Rubrika: Bydlení
Čvc 1st, 2013
0 komentářů

Českou republiku i okolní země opět zasáhly ničivé povodně. Jakmile voda opadla, nastává další fáze, a to likvidace škod. Kdo byl prozíravý, chránil svůj majetek pojištěním. Jak ale postupovat, aby byl průběh nápravy škod co nejplynulejší? Připravili jsme několik praktických rad pro klienty postižené povodněmi a záplavami. 

Povodně bohužel k české krajině patří a v posledních letech se zdá, že se s nimi musíme potýkat stále častěji. Obyvatelé rizikových oblastí by tedy měli být obezřetní a chránit svůj majetek. Kromě jiné prevence je samozřejmostí pojištění. Zde ovšem hraje důležitou roli spolupráce poškozených s pojišťovnou. “Lidé by měli pojišťovně vzniklé škody nahlásit co nejdříve. Často je ale poškozený nucen zahájit úklid, opravy a odstraňování dalších následků dříve, než se dostaví likvidátor pojišťovny. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme zajistit podrobnou fotodokumentaci škod i doklady o pořízení majetku, který byl poškozen, zničen či ztracen,” uvedl Petr Baný, generální ředitel Triglav pojišťovny“Poškození by také měli v rámci možností učinit příslušná opatření, aby zabránili dalším škodám. Každý má navíc ze zákona právo na úhradu takzvaných zachraňovacích nákladů, pokud mu vzniknou v souvislosti s odvrácením škody,” dodává k aktuální problematice Baný.

Nahlaste škodu co nejdřív 

Své pojišťovně nahlaste škodní událost co nejdříve. K nahlášení byste měli znát číslo pojistné smlouvy. Pokud jej však nemáte, postačí jméno a rodné číslo.  Dále je nutné uvést stručný popis pojistné události a přibližný rozsah škody. Nezapomínejte také na datum, kdy k události došlo, a kontakty, na kterých vás pracovníci pojišťovny zastihnou. Samozřejmě platí, že čím dříve vše nahlásíte, tím lépe. Včasná likvidace pojistné události je v zájmu obou stran.

Zabraňte dalším škodám 

V rámci svých možností proveďte všechna opatření k zabránění zvětšování rozsahu škody, například odčerpání vody, odstranění bahna, vysoušení. Nezapomínejte, že máte právo i na náhradu takzvaných zachraňovacích nákladů, které mohou vznikat v případě, že odvrátíte vznik dalších škod. Může se jednat i o situace, kdy jste sami nuceni způsobit malou škodu k eliminaci škod nepoměrně vyšších.

Pořiďte kvalitní fotodokumentaci 

Důležité je zdokumentovat rozsah vzniklé škody, nejlépe fotoaparátem či kamerou. Často je nezbytné zahájit úklid a opravy dříve, než se dostaví likvidátor pojišťovny. V takovém případě pak pečlivá dokumentace likvidaci pojistné události velmi usnadní. Zvláště u povodní aktuálního rozsahu je možné, že budou likvidátoři velmi vytížení.

Zpracujte si seznam poškozených a zničených věcí 

Vedle fotodokumentace vypracujte také seznam zasažených věcí s uvedením ceny, stáří a rozsahu poškození věcí. Pokud máte, doložte i nabývací doklady, tedy účty, záruční listy a další. Pakliže je to možné, zasažené věci ponechejte v původním stavu, aby si je mohl pracovník pojišťovny prohlédnout. Elektrické spotřebiče zabezpečte pro posouzení odbornou opravnou.

Úklid nemusíte nutně odkládat 

V případě, že je to z hygienických nebo bezpečnostních důvodů nutné, můžete po zdokumentování začít likvidovat zničené věci. Může se jednat o vodou kontaminované potraviny, plodiny a uhynulé zvířectvo. Ohledně likvidace drahých předmětů se nejprve poraďte s pracovníkem pojišťovny.