Dnes je 25. 07. 2024

Minimum byrokracie a nízké daně. Gruzínský trh láká investory z celého světa

Autor: Redakce
Rubrika: Cestování
Bře 29th, 2021
0 komentářů

Gruzie, malá kavkazská země s bohatým kulturním dědictvím a krásnou přírodou, láká investory z celého světa. Žebříček Světové banky zemi z hlediska přívětivosti pro podnikatele v roce 2020 zařadil na celkové 7. místo. „Pro české investory je Gruzie zajímavá zejména díky minimální byrokratické zátěži, výhodným daňovým podmínkám a různým investičním pobídkám,“ říká prezident Česko-gruzínské smíšené obchodní komory Daniel Mahovský. 

Gruzie těží ze své polohy na křižovatce Evropy a Asie už ve středověku byla důležitým bodem na Hedvábné stezce. „Vposledních dvaceti letech se díky řadě úspěšných reforem a rychlému rozvoji vypracovala mezi nejlepší země pro podnikání na světě. V uplynulých letech vykazovala Gruzie setrvalý růst hrubého domácího produktu, v roce 2019 HDP stouplo dokonce o 5 procent. Loňský rok pak čísla, podobně jako u většiny dalších zemí, ovlivnila pandemie koronaviru,“ popisuje prezident Česko-gruzínské smíšené obchodní komory Daniel Mahovský. 

Velkým pozitivem Gruzie je přívětivost podnikatelského prostředí. Podle prestižního žebříčku Světové banky Ease of Doing Business 2020, který hodnotí země v deseti oblastech důležitých pro podnikání, se ze 190 hodnocených zemí umístila na sedmém místě. Lepšího hodnocení dosáhly jen státy jako Nový Zéland, Singapur či Jižní Korea. Z evropských zemí bylo lépe hodnocené pouze Dánsko, Česká republika pak obsadila 41. místo a Slovensko se umístilo na 45. příčce.  

„Velkou devízou země je veřejná správa, která omezuje nezbytnou byrokracii na minimum. Zásadně snížené množství povolení a licencí v kombinaci s pružnou administrativou umožňuje investorům ze všech koutů světa rychle nastartovat své podnikání. Velmi důležitá je tamní protikorupční politika, která je na vysoké úrovni, stejně tak ivymahatelnost smluvních ujednání a snaha o maximální transparentnost například díky volnému přístupu do online registrů,“ říká Daniel Mahovský. 

Potenciální investoři mohou navíc v Gruzii počítat s liberálním daňovým systémem. Země má jen šest druhů jednoduchých a nízkých daní. Právnické osoby například z reinvestovaných zisků neplatí daň vůbec. Podle dat světové banky z roku 2019 měla země třetí nejnižší celkové daňové sazby na světě. „Čtveřice průmyslových zón ve městech Poti, Kutaisi a Tbilisi přitom investorům nabízí další daňové zvýhodnění,“ dodává Daniel Mahovský. 

Dohody o volném obchodu

Díky řadě dohod umožňuje Gruzie bezcelní přístup na obrovský mezinárodní trh. Dohodu o přidružení s Evropskou unií má země podepsanou už od roku 2014, v roce 2016 podepsala dohodu o volném obchodu také se zeměmi Evropského sdružení volného obchodu, tedy Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Švýcarskem. „Dohody o volném obchodu má uzavřené také sČínskou lidovou republikou, Ruskem, Běloruskem, Kazachstánem, Uzbekistánem či pobrexitovou Velkou Británií a řadou dalších zemí,“ uvádí viceprezident Česko-gruzínské smíšené obchodní komory Emil Vařeka s tím, že firmy z dalších zemí působící v Gruzii pak profitují z nižších tarifů. 

Velký potenciál v outsourcingu a energetice

Gruzínská vláda firmám, které by chtěly v zemi investovat, nabízí řadu podpůrných mechanismů. Prostřednictvím státní agentury Enterprise Georgia poskytuje podnikům vrůzných fázích podporu, státní Partnership Fund zase projektům nabízí kapitálové financování. 

Velký potenciál země přitom spočívá v outsourcingu. Výhodná pozice na křižovatce Evropy a Asie spolu s mladou a jazykově vybavenou pracovní silou a nízkými náklady z Gruzie dělají ideální destinaci pro outsourcing. Pro řadu firem je zajímavý přesun lehké výroby. Díky vysoké vzdělanosti se ale nabízí možnost využít lidský potenciál Gruzie v mnoha různých oblastech, jakými jsou například sdílené služby, centra podpory zákazníkům, či informační technologie uvádí Emil Vařeka, který vidí i velký potenciál ve spolupráci ve vzdělávání nejen mezi vysokými školami obou regionů. 

Z hlediska dalších investičních příležitostí je pro firmy podle agentury Enterprise Georgia i prezidenta Česko-gruzínské smíšené obchodní komory zajímavá zejména energetika. Přibližně 80 % energie je v Gruzii vyráběno hydroelektrárnami, přičemž země patří k destinacím, které disponují největším množstvím vodních zdrojů v přepočtu na jednoho obyvatele. 

Na tři stovky vodních toků má ideální podmínky pro výrobu elektrické energie. Zároveň je ale země atraktivní iz pohledu budování solárních či větrných elektráren, protože své možnosti v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů využívá přibližně jen z 25 procent Díky kvalitní infrastruktuře, dobudované v posledních letech, přitom není problém energii vyvážet do sousedních zemí a zvažuje se projekt podmořského kabelu, kterým by se Gruzie přímo propojila s trhem v EU,“ zakončuje Daniel Mahovský. 

Jsme přesvědčeni, že velký a rozmanitý potenciál českogruzínské spolupráce je dosud jen velmi málo využíván. Posláním Česko-gruzínské smíšené obchodní komory je jeho podpora, přibližování a zpřístupňování jak českým, tak gruzínským firmám i širší veřejnosti, uvádí shodně vedení komory.