Dnes je 21. 05. 2024

Matky samoživitelky jsou ohroženy chudobou i znevýhodněním na trhu práce. Jejich počet navíc každým rokem roste

Autor: Redakce
Rubrika: nejčtenější
Led 30th, 2017
0 komentářů

Matek samoživitelek v České republice stále přibývá. Počet neúplných rodin u nás v současné době atakuje hranici 200 tisíc. O nezaopatřené děti se přitom v 90 % starají matky. Ženy, které samy odpovídají za vedení domácnosti, jsou často ohroženy chudobou a zadlužují se. Trend potvrzují i organizace, jež rodinám v nouzi pomáhají. SOS dětské vesničky například mezi klienty registrují až 80 % samoživitelů.

Počet neúplných rodin, v nichž je chod domácnosti plně závislý na příjmu jen jednoho z rodičů, roste každým rokem o několik tisíc. Zatímco v roce 2013 tak u nás bylo dle informací Českého statistického úřadu zhruba 165 tisíc neúplných rodin, v roce 2015 jich bylo o deset tisíc více. V 3,6 % z celkového počtu domácností se poté na hospodaření podílí kromě samotného rodiče také další dospělá osoba. K tomu dochází nejčastěji, pokud rodič řeší bytovou situaci, potřebuje pomoc při výchově dětí nebo si nemůže vlastní bydlení dovolit. V drtivé většině pak dle odborníků přebírá péči o nezaopatřené děti matka. Rapidně tak přibývá matek samoživitelek. „Samoživitelé tvoří většinu klientů naší sociálně-aktivizační služby SOS Kompas. Nejvíce, 80 %, jich registrujeme na Prostějovsku,“ potvrzuje trend Jana Pěchová ze SOS dětských vesniček, které nabízejí preventivní péči terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním dítěte. Nejčastěji se podle ní potýkají s dluhy, problematickým bydlením, neschopností komunikovat s potřebnými institucemi a často s konflikty s bývalým partnerem i dětmi.

Matky, které pečují o dítě v neúplné rodině, jsou pak dle odborníků ohroženy chudobou, materiální deprivací i sociálním vyloučením. Dle zjištění společnosti KRUK se ženy nejčastěji zadlužují ve věku mezi 25 až 34 lety a jejich průměrný dluh činí téměř 25 tisíc korun. „Právě v tomto věku ženy nejčastěji zakládají rodinu. Mají tak často omezené možnosti na trhu práce a v případě, že je jejich příjem pro domácnost stěžejní, se mohou dostat do vážných potíží,“ vysvětluje Pěchová.

Právě znevýhodňování žen na trhu práce je přitom podle odborníků dlouhodobým problémem. Medián mezd je totiž u žen zhruba o pětinu nižší než u mužů. Ženy také, jak vyplývá z údajů společnosti KRUK, tvoří nadpoloviční podíl nezaměstnaných, a to přesto, že často mají vyšší vzdělání než mužští uchazeči o zaměstnání. I když je ohrožení chudobou v tuzemsku aktuálním problémem, ve srovnání s evropským průměrem je situace českých žen příznivá. Chudoba zde dle aktuálního průzkumu Evropského parlamentu ohrožuje zhruba 12 % žen, tedy o 7 procentních bodů méně než v evropském průměru.

Jednou z příčin stoupajícího počtu matek samoživitelek je dle odborníků vysoká rozvodovost. Údaje ČSÚ ukazují, že v roce 2015 skončilo rozvodem necelých 47 % manželství. Více než polovina rozvodů se přitom dotýkala nezaopatřených dětí. Stále přibývá též dětí narozených mimo manželství. Statistiky shrnující první tři čtvrtletí roku 2016 dokonce ukazují, že více než 48 % nově narozených dětí se narodilo mimo manželství. Za posledních 26 let se tak počet dětí narozených mimo manželství téměř zešestinásobil.

Počet samoživitelů využívajících služby SOS KOMPAS

Zařízení Podíl samoživitelů
SOS Kompas Praha 60 %
SOS Kompas Prostějov 80 %
SOS Kompas Přerov 75 %
SOS Kompas Zábřeh 60 %
SOS Kompas Brno 52 %