Dnes je 15. 04. 2021

Investici do firemních dluhopisů rozprostřete a sledujte účel výtěžku

Autor: Redakce
Rubrika: Finance
Kvě 18th, 2020
0 komentářů

Průměrná roční míra inflace dosáhla v prosinci podle posledních údajů statistického úřadu 2,8 %. Peníze na spořicím účtu tak může snadno znehodnotit. Vhodnou alternativou ke spoření je proto podle finančníků investice. Stále vyhledávanější korporátní dluhopisy nabízejí vysoký zisk a při dobrém výběru navíc můžete výrazně pomoci některé z rozjíždějících se firem. Úměrné je ale také riziko investice, proto je potřeba vybírat obezřetně.

Přestože investování do dluhopisů může znít pro mnoho lidí jako komplikovaný úkon vyhrazený jen hrstce finančních odborníků, opak je pravdou. Investor může být v tomto případě kdokoli, kdo výměnou za cenný papír půjčí peníze vybrané firmě. Právě na firmě je, aby investora přesvědčila, že je dostatečně solidní a jeho důvěru mu zúročí.

Proč zrovna firemní dluhopisy?

Možnost vydat dluhopisy má v současné době téměř každá firma. Podmínkou není dlouholetá historie, velký počet zaměstnanců ani stanovená výše majetku. „Díky tomu tak mohou úspěšně fungovat i společnosti, které by z podobných důvodů na bankovní úvěr nedosáhly. Potřebný kapitál tak mohou získat i malé a střední firmy, nejen gigantičtí leadeři v oboru. Podstatná je pro ně pouze důvěra investorů,“ vysvětluje Roman Outrata ze skupiny Ramfin, která se na investice specializuje.

Kromě více možností financování firem tak na druhou stranu mohou prosperovat také investoři. Svoje peníze nemusejí vložit do jediné firmy, ale rozložit je například do různých odvětví. Výsledné zhodnocení je tak často vyšší než u jiných typů investic.

Jak pracovat s riziky?

Při investici do korporátních dluhopisů je podle Zbyňka Kočiše nejdůležitější pracovat s rizikem investice a možností výnosu. „Firmy s pevným finančním zázemím jsou pro investory na jednu stranu vyšší jistotou, na druhou stranu mu zpravidla nabízejí nižší výnos. Naopak firmy, které více riskují a hrozí rizikem krachu před splacením dluhopisu, vyvažují toto riziko vyššími výnosy. Pro investory je proto dobré rozprostřít nákup cenných papírů mezi širší portfolio firem s různými stupni investičního rizika, aby případnou ztrátu jedné z investic vyvážily ostatní zisky,“ radí Michal Diviš ze skupiny Ramfin.

Kromě výše úroků se mohou investoři v nabídce firem lépe orientovat také podle několika dalších faktorů. Před nákupem cenných papírů je dobré si zjistit nejen, zda je společnost zisková právě teď, ale i jak na tom byla v posledních letech. O společnosti hodně vypoví též výše majetku, vlastního jmění a samozřejmě zadluženost. Tyto informace se investoři mohou dočíst z pravidelných výkazů firmy.

Při rozhodování může investor rovněž přihlédnout k tomu, na co chce firma výtěžek z dluhopisů využít. Rozšiřování výroby kvůli uspokojení poptávky klientů, nákup nového softwaru nebo otevření další pobočky firmy – možností je neomezené množství a investor rozhoduje, kterou investici podpoří.

„Riziko, že záměr firmě nevyjde a dostane se do problémů se splácením, je potřeba mít předem na paměti. V takovém případě může klient peníze dostat zpět v postupných splátkách, v horším případě z rozprodeje majetku firmy. Počítat je ale potřeba i s likviditou. Proto je vhodné do cenných papírů především u rizikovějších firem vždy vkládat jen takový objem peněz, jehož ztrátu investor v případě neúspěchu ustojí,“ doporučuje Roman Outrata.

Komerční sdělení